Χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, στό Καθολικό τῆς Ἱ. Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ Πανορμίτου, σέ ἰδιαίτερο κλίμα κατανύξεως καί ἱεροπρεπείας, ἐτελέσθη ἀπόψε Κυριακή τῶν Βαΐων 17η Ἀπριλίου 2022 ἀπό τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο π. Ἀντώνιο καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ἐνῶ τό ἱ. ἀναλόγιο διακόνησαν ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Μερκούριος Γιανναράς καί ὁ κ. Ἀντώνιος Τερεζάκης, ἀμφότεροι Ἀναγνώστες.

Οἱ συμμετέχοντες Πιστοί, εἶχαν τήν εὐλογημένη εὐκαιρία νά βιώσουν ἐν ἀπολύτῳ σιγῇ καί ὑπό τό ἱλαρόν φῶς τῶν καντηλιῶν, τοῦ μοσχοθυμιάματος καί τοῦ μελισσόκερου τούς ψυχωφελεῖς ὕμνους, πρωτίστως ὅμως νά εἰσακούσουν ἀποδεχόμενοι τό κάλεσμα τοῦ αἰωνίου «Νυμφίου» τῆς ψυχῆς καί νά προσευχηθοῦν ἀπερίσπαστοι ἀπό τήν κοσμική τύρβη, ἀναπτερώνοντας τόν νοῦ σέ πνευματική θεωρία, ὑποβοηθούμενοι ἀπό τήν Ἀρχαγγελική παρουσία τοῦ Παμμεγίστου Ταξιάρχου μας Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, ἀλλά καί ἀπό τά ὅσα ἐποικοδομητικά καί ψυχωφελῆ ἀπηύθυνε ἐκ μέσης καρδίας ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος.

Τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα προβάλλεται ἡ ὑπέροχη μορφὴ τοῦ Παγκάλου Ἰωσήφ, γιατί αὐτὸς σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ προτύπωση καὶ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἐπίσης τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἀναμιμνησκόμεθα τοῦ διδακτικοῦ γεγονότος τῆς ξηρανθείσης ἀπὸ τὸν Κύριο συκῆς, ποὺ συνέβη τὴν ἑπομένη ἡμέρα τῆς θριαμβευτικῆς Του εἰσόδου στά Ἱεροσόλυμα, ὅταν βαδίζοντας μὲ τοὺς μαθητές Του πείνασε καὶ πλησίασε κάποια συκιὰ γιὰ νὰ φάγει ἐκ τῶν καρπῶν της. Ὅμως τὸ συγκεκριμένο δένδρο, ἐνῶ εἶχε πλούσιο φύλλωμα, δὲν εἶχε καρπούς. Τότε ὁ Χριστός κατηράσθη τήν συκῆ, μέ τούς λόγους: «Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα∙καὶ ἐξηράνθη παραχρήμα ἡ συκῆ» (Ματθ.21,19). Μὲ αὐτὸν τὸν περίεργο καὶ παραστατικὸ τρόπο τῆς «τιμωρίας» τῆς ἄψυχης φύσεως ὁ Κύριος καυτηριάζει καί στηλιτεύει τήν ὑποκρισία τῶν θρησκευτικῶν ἀρχόντων τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους καί σέ καμία περίπτωση δὲν εἶχε σκοπό νά «τιμωρήσει» ἕνα ἄψυχο δέντρο, ἀλλά παραλλήλισε αὐτό μέ τὴν Ἰουδαϊκὴν Συναγωγή, ἡ ὁποία, καθώς ἡ συκῆ, μόνον φύλλα εἶχε καί κανένα καρπὸ.

Προκειμένου καί ἐμεῖς νά ἀποφύγουμε τὴν στειρότητα τῆς ἄκαρπης συκῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὅρισε τὴν Μεγάλη Δευτέρα νά ἐνθυμούμαστε ἀφ’ ἑνὸς τόν Πάγκαλο Ἰωσὴφ καὶ ἀφ’ ἑτέρου τό γεγονός τῆς ξηρανθείσης συκῆς. Παρακινούμαστε ἔτσι, νὰ μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς τίς ἀρετές τῆς πίστεως, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς ἀνεξιακακίας τοῦ Πατριάρχου Ἰωσὴφ καὶ ἐπίσης νὰ παράγουμε πνευματικοὺς καρπούς, τούς ὁποίους ὡς δῶρα πνευματικά ὁφείλουμε νά προσφέρουμε στόν Νυμφίο τῆς ψυχῆς μας Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.