Η διαδικασία κατά την οποία γίνονται διοικητικές πράξεις για τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησής της περιγράφεται σε εγκύλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο η έναρξη της υποβολής τους θα καθοριστεί με νέα ανακοίνωση που αναμένεται.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι μεταβολές που επέρχονται στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης μετά την λήξη εκπρόθεσμης υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης διενεργούνται μέσω της διαδικασίας των Διοικητικών Πράξεων.

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία γίνονται διοικητικές πράξεις για τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησής της.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια διευκρινίζει τις απαιτούμενες διαδικασίες για το νέο πρόγραμμα απόσταξης κρίσης:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1903/194939/22-07-2021 (Β’ 3275) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από τον καν. (ΕΕ) 2021/95» ως παρακάτω:

Στο τέλος του άρθρου 14α, προστίθεται νέο άρθρο 14β «Συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων Δικαιολογητικά Προθεσμίες», ως εξής:«Άρθρο 14β

Αναλυτικά η ΚΥΑ

Συμπληρωματική υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικά-Προθεσμίες

Υλοποιείται συμπληρωματική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οινοπαραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 11
«Υποβολή αιτήσεων» της παρούσας, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., την 05 Οκτωβρίου 2021.

Σε αυτή τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος οινοπαραγωγός έχει τη δυνατότητα να δηλώσει όλες τις κατηγορίες οίνου προς απόσταξη, χωρίς περιορισμό στη ποσότητα οίνου.

Ο έλεγχος των αιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος, από τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, πραγματοποιείται την 6 Οκτωβρίου 2021. Κατά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου των αιτήσεων σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 12 συντάσσεται έκθεση επιτόπιου ελέγχου (Υπόδειγμα 5) και ταυτόχρονα έκθεση δέσμευσης ποσοτήτων οίνου προς απόσταξη (Υπόδειγμα 9).
Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται ή/και διαφωνούν με τα αποτελέσματα των ελέγχων της προηγούμενης παραγράφου ή/και διαφωνούν με τη βαθμολογία, δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας απόσταξης οίνου, συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρμα, όπου παραθέτουν τους λόγους ένστασής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου ή/και τον πίνακα κατάταξης βάσει της βαθμολογίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά, την 7η Οκτωβρίου 2021.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ την 8η Οκτωβρίου 2021.
Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης ορίζεται έως την 11η Οκτωβρίου 2021.».
Το άρθρο 16 «Διαδικασία πληρωμής» τροποποιείται ως εξής:
α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι τελικοί δικαιούχοι, οινοπαραγωγοί, του προγράμματος από τη στιγμή που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της απόσταξης οίνου των ποσοτήτων που έχουν εγκριθεί και το αργότερο έως 11 Οκτωβρίου 2021, υποβάλουν ηλεκτρονικά, αίτημα πληρωμής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της απόσταξης οίνου.».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.