Ἐπιφωσκούσης τῆς Παρασκευῆς, 25ης Σεπτεμβρίου/ 8ης Ὀκτωβρίου 2021, ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ διατελέσας μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ μακαριστός Ἁγιοταφίτης Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κυρός Θεοφύλακτος εἰς τό ἐν Raanana Κέντρον Ἀποκαταστάσεως «Levenstein», εἰς τό ὁποῖον εἶχεν εἰσαχθῆ πρό διημέρου, κατόπιν διμήνου νοσηλείας εἰς τό ἐν Ein Karem νοσοκομεῖον Hadassa.

Πενθοῦσα ἐν Κυρίῳ ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, προσεύχεται ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ μέλους αὐτῆς, συλλυπουμένη τῷ Ἑλληνορθοδόξῳ Ἀραβοφώνῳ ποιμνίῳ τῆς Κοινότητος τῆς πόλεως Βηθλεέμ, τό ὁποῖον ἐπί δεκαπενταετίαν ἐν αὐτοθυσίᾳ διηκόνει καί τῷ ἐν Ἑλλάδι ἀδελφῷ καί λοιποῖς συγγενέσιν αὐτοῦ, προτιθεμένη νά τελέσῃ τήν νεκρώσιμον αὐτοῦ ἀκολουθίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης αὔριον, Σάββατον, 26ην Σεπτεμβρίου/ 9ην Ὀκτωβρίου 2021, ὥραν 10.00 π.μ., μεθ’ ἥν ἡ ταφή αὐτοῦ εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Βασιλικῆς τῆς Βηθλεέμ.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.