Τήν Πέμπτην 20ήν Νοεμβρίου/ 3ην Δεκεμβρίου 2020, ἡ νέα Πρέσβις τῆς Κύπρου εἰς τό Ἰσραήλ/ Τέλ Ἀβίβ, κ. Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Ἀκολούθου κ. Χρυσάνθου Κωνσταντίνου ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν νέαν Πρέσβιν ἐδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τήν κ. Πρέσβιν περί τοῦ Πατριαρχείου ὡς τοῦ πρώτου θρησκευτικοῦ Χριστιανικοῦ ἱδρύματος τῆς Ἁγίας Γῆς, ἐνσαρκώνοντος τήν ἱεράν ἱστορίαν τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἐπιτελοῦντος ἔργον συμφιλιωτικόν καί εἰρηνευτικόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τοῦτο, ἐξασκοῦν τό ποιμαντικόν αὐτοῦ ἔργον, εἶναι ἐν ταὐτῷ ὁ φύλαξ πνευματικῆς ἀλλά καί ὑλικῆς, φυσικῆς περιουσίας, κειμένης εἰς Ἱεροσόλυμα ἀλλά καί εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς Ἁγίας Γῆς.

Ὑπό τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστίνης ἀναγνωρίζεται τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς τό ἀρχαιότερον θρησκευτικόν καθίδρυμα τῆς Ἁγίας Γῆς καί ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης ἀναγνωρίζεται ὑπ’ αὐτῶν δι’ ἐπικυρώσεως τῆς ἐκλογῆς Tου.

Καρδιά τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ὁ Ἅγιος Τάφος καί ὁ Φρικτός Γολγοθᾶς, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐχύθη τό ἀπολυτρωτικόν αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ κ. Πρέσβις ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐνημέρωσιν ταύτην καί ἐξεδήλωσε τήν διάθεσιν αὐτῆς, νά συνεργασθῇ μετά τοῦ Πατριαρχείου διά τήν στήριξιν καί τό ὄφελος τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί τῶν νομίμων δικαιωμάτων τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τήν κ. Πρέσβιν εἰκόνα τοῦ ἀνακαινισθέντος Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, πρός τόν ὁποῖον ἐν συνεχείᾳ εὐχαριστοῦσα ἐκείνη μετέβη μετά τοῦ κυρίου Χρυσάνθου Κωνσταντίνου διά προσκύνησιν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.