Τήν λίαν πρωϊνήν ὥραν 5:00 π.μ. θερινήν τῆς 12ης/25ης Αὐγούστου 2022, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς καθόδου τῆς τιμίας εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἀπό τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, εἰς τό ὁποῖον καί φυλάσσεται, εἰς Γεθσημανῆν κατόπιν Ἱερᾶς ἀγρυπνίας, ἡ ὁποία ἐτελέσθη εἰς αὐτό, προεξάρχοντος τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.

Ἡ τελετή ἐξῆλθεν ἀπό τοῦ Μετοχίου πρός τήν Γεθσημανῆν διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου καθοδικῶς καί διά στάσεων μετά δεήσεως εἰς τήν Ρωσικήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νιέφσκι, τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, τοῦ Πραιτωρίου, τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης καί τοῦ Ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Τήν ἱεράν εἰκόνα ἐβάσταζεν ἐπιστηθίως ὁ ἡγούμενος τῆς Γεσθημανῆς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ περιστοιχούμενος ὑπό Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί προπορευομένων ἤ ἑπομένων ἤ προσερχομένων δεξιόθεν καί ἀριστερόθεν προσκυνητῶν πολλῶν, μοναχῶν καί πιστῶν ἐν εὐλαβείᾳ, προσκυνούντων καί ψαλλόντων «ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας…» καί «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…»

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως ἡ εἰκών μετηνέχθη εἰς τό κέντρον τοῦ Ναοῦ διά τῶν βαθμίδων, ἐφ’ ὧν πλῆθος ἀνημμένων λαμπάδων, ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐτοποθετήθη νοτιοανατολικῶς τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, ἵνα παραμείνῃ ἐκεῖ διά προσκύνησιν ἄχρι τῆς 23ης Αὐγούστου.

Ἠκολούθησε Θεία Λειτουργία τῇ συμμετοχῇ χιλιάδων πιστῶν, προεξάρχοντος τοῦ ἡγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων Ἱερομονάχων τῶν ἐνοριῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν παρετέθη νηστήσιμον κέρασμα ἀναψυχῆς ὑπό τοῦ ἡγουμένου.

Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη καί εἰς τό πανηγυρίζον παρεκκλήσιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μικρᾶς Γαλιλαίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.