Με βάση το πλαίσιο καταβολής οι συντάξεις Ιουνίου θα καταβληθούν σε δύο δόσεις

Τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου θα πληρωθούν οι συντάξεις Ιουνίου, σύμφωνα με ενημέρωση του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα:

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους από το απόγευμα της Δευτέρας 27 Μαΐου.
Την Πέμπτη 30 Μαΐου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους το απόγευμα της Τετάρτης 29 Μαΐου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 1,4 εκατ. για το πρόγραμμα «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ»

Η προθεσμία για τις ενστάσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ
Την πληρωμή της 1ης εκκαθάρισης για το έτος 2023 του προγράμματος «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», συνολικού ύψους 1.438.015,36 ευρώ ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1018).

Τέλος, οι ενστάσεις, κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής θα μπορούν να υποβληθούν από τις 27 έως και τις 31 Μαΐου ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης.

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη για 350 μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη για τον γραπτό διαγωνισμό της ΕΣΔΙ, η οποία αφορά 350 μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευομένων ως δικαστικούς υπαλλήλους στον κλάδο Γραμματέων στους στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και Δημοσιονομικού Ελέγχου – Διοικητικής Υποστήριξης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Χρόνος έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 17η Ιουνίου 2024 (κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες υποψηφίων και υποβάλλονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στον Πρόεδρο της επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού).

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων – Στάδια του διαγωνισμού
Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια.

Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 29-06-2024 και 30-06-2024 και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από την 1η έως την 25η Νοεμβρίου τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα, η εξεταστέα ύλη, η διαδικασία, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού (του άρθρου 55Θ του ν. 4871/2021 (Α’ 246), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 5108/2024 (Α’ 65)), πλην των εξεταστικών κέντρων, τα οποία ορίζονται από τη Σχολή.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής.

Το πρώτο στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα:

α) Θέμα γενικής παιδείας,

β) θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68), του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης

Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109), όπως ισχύουν και του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου [ν.4820/2021 (Α’ 130)] και γ) στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

Τα θέματα της περ. β’ βαθμολογούνται από τους δικαστικούς λειτουργούς και τα θέματα των περ. α’ και γ’ από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν δύο (2) βαθμολογητές. Οι
βαθμολογητές προετοιμάζουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το αντικείμενο που πρόκειται να βαθμολογήσουν για κάθε κατηγορία εξεταζόμενων. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η Επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία δύο (2) από τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής, διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την κληρωτίδα για κάθε κατηγορία τίθεται στις εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 30η Νοεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Οι θέσεις εργασίας
Κατηγορία ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΗΒΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΩ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12
ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 2
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΓΥΘΕΙΟΥ 1
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΘΗΒΩΝ 3
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 39
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 7
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Κατηγορία ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1

Κατηγορία ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 2
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ 1
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 12
ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΔΡΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΪΑΣ 5
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 1
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 4
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1

ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΣΧΕΣΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 26

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 9

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.