Επίσκεψη Σκουρλέτη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Τρίτην, 1ην / 14η Νοεμβρίου 2017, ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Σκουρλέτης μετά κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῆς Προξένου κ. Αἰκατερίνης Τζίμα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον μετά τήν προσκύνησιν αὐτοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη θερμῶς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ κύματος τῶν προσκυνητῶν, τῶν ἐπισκεπτομένων τήν Ἁγίαν Γῆν παρά τήν ἀναμεταδιδομένην ὑπό τῶν Μ.Μ.Ε. ἀσταθῆ πολιτικήν κατάστασιν, ἰδίως εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Ὡσαύτως ἐγένετο συζήτησις καί περί τῶν δυνατοτήτων ρυθμίσεως τοῦ προβλήματος τούτου ὑπό πολιτικῶν τῶν δυό ἐμπλεκομένων κρατῶν, δυναμένων νά βοηθηθοῦν ὑπό τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων, ὧν πρῶτον τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος ἤγειρε ἐπίσης καί τό προσφάτως ἀπασχολοῦν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ὅλας τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας πρόβλημα, ὡς ἐκ τῶν εἰς τήν Πύλην τοῦ Δαυίδ – Jaffa Gate παρανόμων ἐνοικιάσεων ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου. Αἱ ἐνοικιάσεις αὗται ὑπονομεύουν τό καθεστώς τῶν Ἱεροσολύμων καί τά δικαιώματα τῶν Χριστιανῶν, ἐχόντων ἀνέκαθεν εἴσοδον εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ.

Ἐνδιαφέρουσα ὑπῆρξε καί ἡ συζήτησις διά τάς προσπαθείας ἀποναρκοθετήσεως τῆς περιοχῆς εἰς τήν Ἀνατολικήν καί Δυτικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου καί διά τό εἰρηνικόν καί συμφιλιωτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου πρός πάσας τάς Κυβερνήσεις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, ἤτοι εἰς Ἰσραήλ, Παλαιστίνην, Ἰορδανίαν καί Qatar.

Ἐν τέλει ἀντηλλάγησαν τά ἁρμόζοντα τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ δῶρα.

Για τα προβλήματα και τις επιθέσεις που δέχεται το Πατριαρχείο στζήτησε με Σκουρλέτη ο Ιεροσολύμων ΘεόφιλοςΓια τα προβλήματα και τις επιθέσεις που δέχεται το Πατριαρχείο στζήτησε με Σκουρλέτη ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Για τα προβλήματα και τις επιθέσεις που δέχεται το Πατριαρχείο στζήτησε με Σκουρλέτη ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Για τα προβλήματα και τις επιθέσεις που δέχεται το Πατριαρχείο στζήτησε με Σκουρλέτη ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.