Σκόπια: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την εκκλησία της «Αχρίδας»!

Μόλις το Πάσχα ο Σκοπιανός Αρχιεπίσκοπος στο μήνυμά του προχώρησε σε ανθελληνική προπαγάνδα, μιλώντας για τα δίκαια των «Μακεδόνων»!

Σε μια άνευ προηγουμένου απόφαση, που υποσκάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα, προχώρησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αναγνωρίζοντας την σχισματική εκκλησία της «Βόρειας Μακεδονίας» με το όνομα «εκκλησία της Αχρίδας»

Όπως συνέβη και με την περίπτωση της εκκλησίας της Ουκρανίας, εκτός από εκκλησιαστικό μέγα ζήτημα, προκύπτει και σοβαρό πρόβλημα στο πεδίο των εθνικών μας θεμάτων από τη σημερινή απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

«Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022, υπό τήν προεδρείαν τής Α. Θ. Παναγιότητος τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικώς τό εκκλησιαστικόν θέμα τών Σκοπίων, καί, αξιολογήσασα εις τελικήν φάσιν τήν υποβληθείσαν τή Μητρί Εκκλησία έκκλητον προσφυγήν τής εκείσε Εκκλησίας, ως καί τάς αλλεπαλλήλους εκκλήσεις τής Πολιτείας τής Βορείου Μακεδονίας, απεφάσισε τά εξής:

1) Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν τήν Ιεραρχίαν, τόν κλήρον καί τόν λαόν τής υπό τόν Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα τήν πληγήν τού σχίσματος, καί επιχέουσα εις τό τραύμα τών εκείσε αδελφών ημών Ορθοδόξων έλαιον καί οίνον. Πρός τούτο εκδίδεται καί η σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξις.

2) Επαφίησιν εις τήν Αγιωτάτην Εκκλησίαν τής Σερβίας τήν ρύθμισιν τών μεταξύ αυτής καί τής εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησίας διοικητικών θεμάτων, εν τώ πλαισίω ασφαλώς τής ιεροκανονικής τάξεως καί εκκλησιαστικής παραδόσεως.

3) Αναγνωρίζει ως όνομα τής Εκκλησίας ταύτης τό Αχρίδος (νοουμένης τής περιοχής τής δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός τών ορίων τής επικρατείας τού κράτους τής Βορείου Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον καί ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλείουσα τόν όρον Μακεδονική καί οιοδήτι άλλο παράγωγον τής λέξεως Μακεδονία.

Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον συνεχίζει νά ενδιαφέρεται διά τήν αύξησιν, πρόοδον καί ευστάθειαν τής εκκλησιαστικής ταύτης οντότητος τής Αχρίδος, ως έπραξε διά μέσου τών αιώνων δι όλας τάς κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, ως τό πανδοχείον τής αγάπης, η πηγή τής ευσεβείας τού Γένους τών Ορθοδόξων Χριστιανών (Δράμας Παύλος).

Εν τοίς Πατριαρχείοις, τή 9η Μαΐου 2022».

Και αυτή η απόφαση έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά το πασχαλινό μήνυμα του Σκοπιανού Αρχιεπισκόπου Στέφανου, ο οποίος προχώρησε σε ένα άνευ προηγουμένου ανθελληνικό παραλήρημα, κάνοντας λόγο για τα δίκαια των «Μακεδόνων»! Και ας αναφέρει η απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι δεν αποδέχεται κανέναν όρο που να περιέχει το «Μακεδονία» για τη σκοπιανή εκκλησία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ακόμη μια φορά αποδεικνύεται κατώτατος των περιστάσεων και βάζει την Ελληνορθοδοξία σε περιπέτειες!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.