ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΙΒΗΡΙΤΗΣ – Επί τη ευκαιρία της πανδήμου εορτής και επετειακής πανηγύρεως του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου εις το ομώνυμον Προσκύνημα εν Προκοπίω Ευβοίας την 26 και 27 Μαίου 2024, και βεβαίως της προσφάτου ευρέσεως και επανασυνδέσεως της δεξιάς αυτού χειρός επί του αφθάρτου Ιερού Σκηνώματός του, αναφέρω το εξής θαυμαστόν γεγονός.

Τον Νοέμβριον του 1998 πολυμελής Αντιπροσωπεία επεσκέφθημεν την Καππαδοκίαν και τον Πόντον. Πορευόμενοι προς την Καππαδοκίαν εσταθμεύσαμεν και εις το Προκόπιον, προς επίσκεψιν του τόπου όπου διέμενεν ως αιχμάλωτος και δούλος ο εκ Μικράς Ρωσίας καταγόμενος Νέος Ομολογητής και Όσιος Ιωάννης.

Φθάσαντες εις την πόλιν του Προκοπίου της Μικρασίας, άλλοτε Βιλαετίου του Ικονίου, μας υπεδέχθη εκεί μετά μεγάλης φιλοφρονήσεως ο οικείος Δήμαρχος. Ένεκα τούτου, η Ιερά Κοινότης μοί ανέθεσε να του προσφέρω τιμητικώς ένα ασημένιον δίσκον, με εγχάρακτον εάν ενθυμούμαι καλώς τον Ιερόν Ναόν του Πρωτάτου.

Εκείνος, συγκινηθείς, με εκάλεσεν ιδιαιτέρως παράμερα και μοί είπε το εξής: «Όταν κτίζαμε το Δημαρχείο της πόλεως, πήραμε μερικές πέτρες από το σπίτι του Οσίου. Επειδή το έχω βάρος, με την πρώτη ευκαιρία θα βγάλω αυτές τις πέτρες και θα τις επιστρέψω στο ίδιο μέρος».

Κατόπιν, αναχωρούντες εκείθεν, παρετήρησα εκ του παραθύρου του αυτοκινήτου μας, ότι ίστατο επ’ αρκετήν ώραν εις ευλαβικήν στάσιν όρθιος, μέχρις ότου απεμακρύνθημεν!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.