Τη σημασία της πνευματικής αναγεννήσεως του ανθρώπου, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός στον διδάσκαλο του Ισραήλ Νικόδημο "..ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ." (Ιω. 3,3), θα τονίσει ο Γέροντας Γεώργιος στην ομιλία του, μέσα από εμπειρίες με τον Άγιο Πορφύριο.

Ο Γέροντας Γεώργιος θα μιλήσει για την Αποστολική Διαδοχή, τονίζοντας το γεγονός ότι διαδοχή έχουν μόνο οι Άγιοι, καθώς βασική προϋπόθεση στα αποστολικά χρόνια ήταν η Αλήθεια και η μετάνοια.

Αναφέροντας την ευαγγελική περικοπή που αναφέρει ότι “Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο”. (Ιω. 1,18), ο Γέροντας Γεώργιος θα μιλήσει για τη διακαινήσιμο εβδομάδα κι έπειτα για τη μοναδική λαχτάρα του ανθρώπου να δει πρόσωπου Θεού, τονίζοντας ότι ο Θεός έγινε και άνθρωπος για να σωθεί το πλάσμα Του, αλλά και για μπορούν οι άνθρωποι να τον βλέπουν πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί αυτή είναι η χαρά στον άνθρωπο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.