Από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τα μέσα του μήνα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 16.610.683,97 ευρώ σε συνολικά 594 δικαιούχους αγροτοκτηνοτρόφους.

Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά προγράμματα όπως των Νέων Αγροτών, τις τοπικές ομάδες Leader, γενετικοί πόροι, επενδύσεις στα αμπελοοινικά και επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων.

Επίσης, πληρωμές έγιναν τόσο για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων όσο και για μελισσοκομικά και ελαιουργικά προγράμματα.

Oι πληρωμές που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέσιμες εδώ.

Πληρώνονται έως τέλος μήνα Νέοι, αποθεματικό, πριν το τσεκ εκκαθάριση
Το βάρος στη διευθέτηση όσων χρειάζονται προκειµένου να καταστεί εφικτό η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2022 να µπει ακόµα και πριν την Agrotica στις 20-23 Οκτωβρίου ρίχνει όλο το δυναµικό του Οργανισµού Πληρωµών.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι εκκρεµότητες που πρέπει να κλείσουν άµεσα και εύκολα είναι τρεις. Πρώτον, να ολοκληρωθεί η πληρωµή της πρώτης δόσης για τους Νέους Αγρότες, µε συνολικό ποσό 61.123.000 ευρώ. Μέσα στο επόµενο δεκαήµερο, άνευ απροόπτου εκτιµάται ότι θα έχουν πληρωθεί οι δικαιούχοι στις τρεις περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν αποφάσεις έγκρισης πίστωσης:

Πελοπόννησος: 28.427.000 ευρώ σε 1.100 νέους αγρότες.
Ιόνια Νησιά: 4.000.500 σε 149 νέους
Αττική: 3.356.500 ευρώ σε 132 νέους
Αλλά και αυτοί στις δύο περιφέρειες που ακόµα περιµένουν τη σχετική έγκριση πίστωσης:

Βόρειο Αιγαίο ύψους 19.490.000 για 505 δικαιούχους και
Νότιο Αιγαίο 5.850.250 για 217 δικαιούχους.
Πριν βγει ο µήνας αναµένεται να έχει τακτοποιηθεί και η πληρωµή της επιστροφής της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του έτους 2021 µε ένα ποσό της τάξης περίπου στα 16 µε 17 εκατ. ευρώ, αλλά και η στρεµµατική ενίσχυση από το αποθεµατικό κρίσης της ΕΕ ποσού 26,3 εκατ. ευρώ µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου. Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό κανονισµό, η ∆ιεύθυνση Πληρωµών του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωµής και β) στην αποστολή µαγνητικού αρχείου στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για την πίστωση των ατοµικών τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων το αργότερο µέχρι τις 26 Σεπτεµβρίου 2022. Υπενθυµίζεται ότι η ενίσχυση αφορά µέλη οµάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών που υλοποιούν περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και αµπελουργούς των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου αλλά και βιοκαλλιεργητές επιτραπέζιων σταφυλιών, κορινθιακής σταφίδας και σουλτανίνας που είναι ενταγµένοι στο µητρώο.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.