Οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους, που προστατεύουν παιδιά έως 16 ετών (φυσικά ή υιοθετημένα) και παιδιά άνω των 16 ετών με αναπηρία υποχρεούνται κατά τον προγραμματισμό του χρόνου χορήγησης των ετήσιων αδειών απουσίας του προσωπικού τους να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των εργαζομένων αυτών.

Όλα τα στοιχεία που αφορούν στη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων καταχωρούνται υποχρεωτικά από τον εργοδότη στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.

Τον Ιανουάριο κάθε έτους ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτήσει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε11 στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.

Γ. Διάρκεια ετήσιας άδειας
Η χορήγηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές των εργαζομένων υπολογίζεται με βάση το ημερολογιακό έτος.

Ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία χρόνου ετήσιας άδειας από την έναρξη της απασχόλησής του σύμφωνα με το εβδομαδιαίο σύστημα εργασίας του (πενθήμερο ή εξαήμερο), χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσει συγκεκριμένο διάστημα προϋπηρεσίας στον εργοδότη του.

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που προσελήφθη ο εργαζόμενος ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγήσει αναλογία των ημερών αδείας που δικαιούται, σύμφωνα με τους μήνες απασχόλησής του. Κάθε εργαζόμενος με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, δικαιούται από την έναρξη της εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το ποσοστό της αδείας του. Η αναλογία αυτή υπολογίζεται βάσει 20 εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους εργάζονται πενθήμερο και 24 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται εξαήμερο.

Εως το τέλος του 2022 μπορούν να πάρουν το υπόλοιπο της ετήσιας άδειας αναψυχής του 2020 οι εργαζόμενοι που τελούσαν σε αναστολή, ώστε να ασκηθεί το δικαίωμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Με τον πρόσφατο εργασιακό νόμο άλλαξε το ισχύον καθεστώς το οποίο όριζε ότι οι άδειες αναψυχής πρέπει να εξαντλούνται έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Στο εξής οι ετήσιες άδειες μπορούν να λαμβάνονται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των παγκύπριων εξετάσεων σηματοδοτεί τα βήματα για την επόμενη μέρα, που πρέπει να κάνει η οικογένεια του επιτυχόντα, για να καλύψει το κόστος των σπουδών, ανάλογα με τη χώρα στην οποία θ αζήσει και θα σπουδάσει ο φοιτητής.

Μπορεί οι διακοπές να έχουν ξεκινήσει, αλλά γονείς και μαθητές έχουν ήδη πιάσει μολύβι και χαρτί -ή πληκτρολόγιο!- και σχεδιάζουν τα πλάνα των φοιτητικών εξόδων και τι σημαίνουν για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για πολλές οικογένειες, ιδίως για αυτές που θα σπουδάσουν παιδί εκτός Κύπρου, τα έξοδα είναι πολλά. Μπορεί τα μαθήματα να αρχίζουν Σεπτέμβριο ή το αργότερο τον Οκτώβριο, αλλά από τώρα αρχίζει η έρευνα της αγοράς για τα δάνεια που προσφέρουν οι τράπεζες και τι θα κληθούν να πληρώνουν κάθε μήνα ως δόση.

Υπάρχουν και οι σπουδές στην ιδιωτική εκπαίδευση εντός Κύπρου. Και σε αυτή την περίπτωση οι γονείς αρχίζουν να κάνουν τον προγραμματισμό τους για τα χρήματα που θα χρειαστούν ως δίδακτρα. Οι τράπεζες φιλοδοξούν να «κλειδώσουν» πελάτες και να προωθήσουν τα πακέτα των φοιτητικών τους δανείων. Με βάση την έρευνα του «Φ», στις ιστοσελίδες των τραπεζών υπάρχουν αρκετά σχέδια δανείων για σπουδές. Τα ποσά που παραχωρούνται είναι αρκετά για κάλυψη του κόστους, τόσο των σπουδών, όσο και τους κόστους διαβίωσης και διαμονής των σπουδαστών, ενώ τα επιτόκια που προσφέρονται είναι αρκετά ελκυστικά.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.