Αποδεκτή έκανε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου την παραίτηση του Μητροπολίτη Ντένβερ κ. Ησαϊα, κηρύττοντας τη Μητρόπολη σε χηρεία.

Η Σύνοδος, η οποία συνεδρίασε για δεύτερη ημέρα την Παρασκευή 23 Μαρτίου υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, εξέλεξε δε τον από Ντένβερ Ησαϊα, ως νέο Μητροπολίτη Λύστρων.

Στη συνέχεια ο νέος Μητροπολίτης Ιρλανδίας τέλεσε το μικρό και μεγάλο μήνυμα, ενώ δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη καθώς και των Αρχιερέων και Μελών της Πατριαρχικής Αυλής

Διαβάστε την ανακοίνωση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Η Αγία και Ιερά Σύνοδος συνέχισε και σήμερον, 23ην Μαρτίου 2024, τας εργασίας αυτής, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, θεωρήσασα άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Κατ’ αυτήν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος:

α) απεδέξατο την υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου διαβιβασθείσαν παραίτησιν του Σεβ. Μητροπολίτου Ντένβερ κ. Ησαίου, κηρύξασα την Ιεράν Μητρόπολιν ταύτην εν χηρεία, και

β) προυχώρησεν εις πλήρωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως Λύστρων, διά της εκλογής εις αυτήν του πρώην Ντένβερ κ. Ησαίου.

Εν συνεχεία ο από Ζηνουπόλεως Σεβ. Μητροπολίτης Ιρλανδίας κ. Ιάκωβος ετέλεσε το Μικρόν και το Μέγα Μήνυμα αυτού και εδέχθη τα συγχαρητήρια του Παναγιωτάτου, των αγίων Αρχιερέων και των μελών της Πατριαρχικής Αυλής, οι οποίοι ηυχήθησαν εις αυτόν αφνειά ποιμαντορίαν.

Η Α. Θ. Παναγιότης και η περί Αυτήν Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέφρασαν ωσαύτως την οδύνην αυτών επί τω ακούσματι της εν Μόσχα συντελεσθείσης πολυνέκρου τρομοκρατικής ενεργείας, την οποίαν καταδικάζουν, ως εικός, μετ’ αποτροπιασμού, εκφράζοντες τα ειλικρινή και θερμά αυτών συλλυπητήρια τω προσφιλεί ρωσσικώ λαώ.

Εν τέλει της συνεδρίας ταύτης, επί τη εισόδω εις την περίοδον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αντηλλάγησαν μεταξύ της Α. Θ. Παναγιότητος και του Σεβ. Μητροπολίτου Ανέων κ. Μακαρίου αι προσήκουσαι τη περιστάσει ευχαί.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.