Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Δευτέραν, 26ην Φεβρουαρίου 2024, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ’ αὐτήν, προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τό ἅγιον Τριῴδιον καί ἐν ὅψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε, διά τάς περιπτώσεις τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Εὐμενείας κ. Εἰρηναίου καί Δορυλαίου κ. Δαμασκηνοῦ, τήν ἄρσιν τῆς πρό τριμήνου Συνοδικῶς ἐπιβληθείσης αὐτοῖς ποινῆς τοῦ περιορισμοῦ εἰς τάς οἰκείας αὐτῶν Ἱεράς Μονάς, ἤτοι εἰς τήν Μονήν Γουβερνέτου – Κυρίας τῶν Ἀγγέλων καί εἰς τήν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλλων ἀντιστοίχως, ἀμφοτέρας εὑρισκομένας ἐν τῇ περιοχῇ τῶν Χανίων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.