ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ : Μυρόβλησε εικόνα του Αγίου Παρθενίου που πήραν οι Αλέξανδρος και Ζέφη Ανδρικοπούλου από τη μονή Μακρυμάλλη στην Εύβοια ανήμερα της εορτής του Αγίου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ: Ευαγγέλιο και Απόστολος της Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου 2022. Γιορτή σήμερα: Άγιος Παρθένιος. Κατά Μάρκο – Ευαγγέλιο ΙΒ'(12) 13-17. Επιστολές Αποστόλου Πέτρου – Επιστολή Πέτρου Α’, Β'(2) 21 – Γ'(3) 9.

Μελετήστε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Ευαγγέλιο Σήμερα
Κατά Μάρκο ΙΒ'(12) 13-17
Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν ῾Ηρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ.
οἱ δὲ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός· οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. εἶπον οὖν ἡμῖν· ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν;
ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς· τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον ἵνα ἴδω·
οἱ δὲ ἤνεγκαν. καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; οἱ δὲ εἶπον· Καίσαρος.
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ· καὶ ἐθαύμασαν ἐπ᾿ αὐτῷ.

Διαβάστε ολόκληρο το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου 2022 και σε νεοελληνική απόδοση, κατά την εορτή του Αγίου Παρθενίου.

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.