ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος Θεόφιλος για την εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου:

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην·

αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν»

(θ΄ ᾠδὴ Εὐαγγ.)

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Στήν πορεία τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ὅπως αὐτή ἀποκαλυπτικά καταγράφεται ἀπό τούς ἱστορικούς, ὑπάρχουν γεγονότα πού σφραγίζουν τήν πορεία καί τή ζωή τῶν λαῶν, βοηθοῦν πολυσήμαντα στήν ἀφύπνησή τους, συμβάλουν ἀποφασιστικά στήν ὡρίμανσή τους καί δίδουν σάρκα καί ὀστά στούς ἱερούς ὁραματισμούς τους.

Στήν πλούσια καί περιούσια δική μας ἱστορία, τήν μαρτυρική καί τόσο διδακτική Ἑλληνική ἱστορία, πολλά εἶναι τά πολυσήμαντα γεγονότα πού ἰδιαίτερα ξεχωρίζουν, μέσα ὅμως ἀπό αὐτά τά μεγάλης σημασίας σέ ἀνεξάντλητη διδαχή καί ἀμείωτο ἠρωϊσμό εἶναι ἡ ἡμέρα ἡ ἱερή καί ἁγία τῆς 25ης Μαρτίου. Μέρα τοῦ Χριστοῦ, μέρα τῆς Παναγίας καί ἐπίσημη μέρα τοῦ ὑπερήφανου Ἑλληνισμοῦ.

Σήμερα ἑορτάζουμε οἱ ὅπου γῆς Ἕλληνες διπλή ἑορτή. Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τήν κήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τό 1821. Τότε πού στό Γένος ἀνέτειλε ἡ ἐλευθερία. Ἡ διπλή αὐτή ἑορτή δέν εἶναι τυχαία. Οἱ Ἕλληνες μέ τήν Πίστη καί τήν Ἀγάπη τους πρός τόν Θεό πέτυχαν τό λογικά ἀκατόρθωτο, νά ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τόν βάρβαρο καί ἀπάνθρωπο ζυγό.

Ἡ σημαντική αὐτή διπλή ἑορτή μᾶς ὑπενθυμίζει σήμερα -ἐποχή ἀξιολογικῆς ἔκπτωσης καί ἀνθρώπινης ὑποτίμησης- πώς ἕνας ἀνυπόδητος καί ἐπικίνδυνα μοναχικός λαός μπόρεσε νά ὑψώσει ἀνάστημα, νά σταθεῖ ἀπέναντι σέ ἐπικίνδυνους γειτόνους καί μέ εὐπρέπεια, τόλμη ἀγωνιστική καί ψυχή θερμαινόμενη ἀπό τήν Πίστη στόν Σταυρωμένο καί Ἀναστημένο Θεάνθρωπο νά στοχασθεῖ θυσιαστικά ὅτι «θέλει ἀρετή καί τόλμη ἡ ἐλευθερία».

Νά στοχασθεῖ καί νά ζήσει τίς μεγάλες καί χαριτόβρυτες ἀξίες, ἀλλά καί τά ἰδανικά τῶν Πατέρων του. Νά θυμηθεῖ καί νά ζήσει τήν διαχρονική του προσφορά στήν ἱστορία, τόν Πολιτισμό καί τήν μαρτυρική καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων.

Ναί, Ἀδελφοί μου! Ἡ ἀγάπη μας πρός τήν Ἁγία Ὀρθοδοξία καί τήν πατρίδα εἶναι ἡ πιό ἀκριβή παρακαταθήκη, ἡ πιό πλούσια ἱερή προίκα πού ἔχουμε παραλάβει ἀπό τούς ἥρωες τῆς Παλιγγενεσίας, καί αὐτήν εἴμαστε ἠθικά ὑποχρεωμένοι νά τήν διατηρήσουμε καί νά τήν παραδώσουμε στήν ἐπόμενη γενεά πού ἔρχεται, ἀλώβητη καί διδακτική.

Νά τήν διατηρήσουμε ὄχι μονάχα ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός ἐκείνους πού θυσιάστηκαν, γιά νά ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς σήμερα τήν ἀνεξαρτησία καί τήν πρόοδο, ἀλλά καί γιατί ἀποδείχθηκε ἱστορικά –κατά τή μακρά δουλεία καί κατά τά χρόνια τῆς ἐλευθερίας- ὅτι ἡ σωτηρία τοῦ Γένους καί ἡ συντήρηση τῶν μεγάλων του ἐλπίδων στηρίζονται ἀταλάντευτα στήν Πίστη στόν Ἐλευθερωτή Χριστό.

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου καί ὁ ἑορτασμός τῆς 25ης Μαρτίου ὑποδεικνύουν τό ἄνθισμα τῆς ἐλευθερίας τοῦ πολύφερνου καί ταραγμένου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος διαχρονικά βιώνει τό ἀνυπόφορο ρῖγος τῆς ἀποστασίας του ἀπό τό θέλημα τῆς Θείας Ἀγάπης καί, ἐγκλωβισμένος στό πιεστικό βάρος τῶν ἐγωπαθητικῶν του προτιμήσεων, πονάει καί βασανίζεται ἀπό πληθωρικά ἀδιέξοδα.

Ἄν ξεχάσουμε τόν Κολοκοτρώνη καί τόν Μακρυγιάννη, μορφές ἱερές καί μαρτυρικές, πυρωμένες ἀπό τή χόβολη τῆς Ὀρθόδοξης ζωῆς, ἄν ξεχάσουμε τόν ἐθνοϊερομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ καί τόν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό, ἄν ξεχάσουμε τόν Σολωμό καί τόν Κάλβο, ἄν ξεχάσουμε αὐτά πού μᾶς εἶπαν, αὐτά πού ἔγραψαν, αὐτά πού ἔπραξαν, τότε δέ θά ἀνήκουμε πλέον στό Γένος τῶν Ἑλλήνων, ἤ ἀκόμα χειρότερα, αὐτό θά ἔχει πάψει νά ὑπάρχει. Θά κινούμαστε μέσα στά ἀδιέξοδα τοῦ κόσμου καί, ἀνήσυχοι, ἀνίσχυροι, βαθειά ἐξασθενημένοι, θά ζητιανεύουμε ἐλπίδα, ζῶντες καθημερινά δίχως ἰσχυρές ρίζες, δίχως βάσεις ζωῆς.

Ὁ Κολοκοτρώνης εἶπε πρός τούς νέους τῆς Ἀθήνας καί ὁ λόγος του αὐτός παραμένει διδακτικός στούς Ἕλληνες κάθε ἐποχῆς, καί πολύ περισσότερο στή δική μας: «Παιδιά μου! …Πρέπει νά φυλάξετε τήν Πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν πιάσαμε τά ἄρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ Πατρίδος…». Ὁ δέ στρατηγός Μακρυγιάννης τόνισε: «Ἡ πατρίδα τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ἡ θρησκεία εἶναι τό πᾶν». Καί πρόσθεσε:

«Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη, πράμα τζιβαϊρικό πολυτίμητο, ὁποῦ τό βαστήξαμε εἰς τήν τυραννία τοῦ Τούρκου, δέν τό δίνουμε τώρα σέ κανένα, οὔτε τό καταφρονοῦμε, γιατί εἴμαστε Ἕλληνες». Καί ἀλλοῦ πάλι στά Ἀπομνημονεύματά του, ὑπογράμμισε:

«Ἔγραψα γυμνή τήν ἀλήθεια, νά ἰδοῦνε ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά ἀγωνίζονται γιά τήν πατρίδα τους, διά τήν θρησκεία τους, νά ἰδοῦνε καί τά παιδιά μου καί νά λένε: ‘’ἔχομε ἀγῶνες πατρικούς, ἔχομε θυσίες’’, ἄν εἶναι ἀγῶνες καί θυσίες, καί νά μπαίνουν σέ φιλότιμο καί νά ἐργάζονται εἰς τό καλόν τῆς πατρίδος τους, τῆς θρησκείας τους καί τῆς κοινωνίας».

Ἀδελφοί μου,

25η Μαρτίου!

Μεγάλη καί σημαντική ἡμέρα. Ἡμέρα προσωπικῆς καί Ἐθνικῆς ἀντίστασης καί -κυρίως- ἡμέρα ἔμφλογης ἐλευθερίας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, αὐτή ἡ πολύτιμη διαχρονική μάνα καί τροφός τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων ὑπενθυμίζει τήν μεγάλη ἀλήθεια, πού ἐνσαρκώνει ἡ ἑορτή καί ὑποδεικνύει τό ἱερό χρέος εὐθύνης τοῦ καθενός μας.

Εὐκαιρία, λοιπόν, σήμερα ἀναθέρμανσης τῶν ἀντιστασιακῶν ἐλπίδων τοῦ Γένους μας. Εὐκαιρία ἀποδοχῆς καί προσωπικῆς βίωσης τοῦ ζωηφόρου μυστηρίου τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας. Γιά νά συνεχίζουμε τόν δύσκολο βηματισμό μας στό ἐξαγριωμένο σήμερα. Νά προσεγγίζουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί νά ζοῦμε τό ἄφθαρτο πλήρωμα τῆς ἐλευθερίας του.

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.