ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : υαγγέλιο και Απόστολος της Κυριακής 24 Νοεμβρίου 2019. Γιορτή σήμερα: Άγιος Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης και Άγιος Πέτρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας. Κατά Ματθαίο - Εωθινό Ευαγγέλιο, ΚΗ'(28) 16-20. Δείτε το βίντεο με τη γιορτή της Αγίας Αικατερίνης.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ : Κατά Λουκά – Ευαγγέλιο, ΙΗ'(18) 18-27. Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εφεσίους, Β'(2) 4-10.

Ευαγγέλιο Κυριακής

Κατά Λουκά ΙΗ'(18) 18-27
Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός.
τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου.

ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι.

ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ!

εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΓΙΟΡΤΗ

Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας αύριο 25 Νοεμβρίου 2019. Δείτε το βίντεο με το βίο της Αγίας Αικατερίνης.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.