Ανοιχτό το ενδεχόµενο από τη νέα χρονιά να είναι σε θέση αγρότες που δεν ανήκουν στην κατηγορία νέων και νεοεισερχόµενων να αποκτήσουν πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα, έχει αφήσει η Ελλάδα στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Πρόκειται για µία πτυχή για την οποία η Κοµισιόν ζητά εξηγήσεις ως προς τους επιπλέον δικαιούχους που θα µπορούν να λάβουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα µε το τοπίο να ξεκαθαρίζει έως τα τέλη του Ιουνίου.

Η δυνατότητα ένταξης περισσότερων κατηγοριών δικαιούχων που παρέχουν τα ευρωπαϊκά κείµενα, συνδέεται µε το γεγονός ότι το 2023 δεν θα γίνει «πρώτη κατανοµή» και ως εκ τούτου πέρα από τις µεταβιβάσεις, όποιος δεν είναι νέος ή νεοεισερχόµενος αγρότης δεν θα µπορεί να ντύσει αυτόµατα τη γη του µε δικαιώµατα. Προφανώς εφόσον ανοίξει αυτή η δυνατότητα, δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα αλλά θα αφορά συγκεκριµένες κατηγορίες αγροτών και κτηνοτρόφων (βλ. σελ. 5).

Ακόµα τρεις ριζικές αλλαγές αναµένονται στο Εθνικό Απόθεµα:

Πρώτον, στις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων χωρίς γη µεταξύ αγροτών δεν θα επέρχεται µείωση της αξίας τους κατά 25%. Αλλά η ποινή θα αφορά τον αριθµό των δικαιωµάτων. Για παράδειγµα, σε µεταβίβαση 4 δικαιωµάτων, στα χέρια του αγοραστή θα φτάνουν 3 και ένα θα επιστρέφει στο Απόθεµα (σε περίπτωση που θα εφαρµοστεί 25% ποινή στον αριθµό).

∆εύτερον, όταν το απόθεµα δεν θα επαρκεί για την κάλυψη της χορήγησης των δικαιωµάτων ενίσχυσης αυτό θα αναπληρώνεται µε γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης ανά αγρονοµική περιφέρεια. Για παράδειγµα, αν δεν φτάνει το ποσό για τα βοσκοτόπια, θα κόβεται οριζόντια η βασική µόνο στα βοσκοτόπια και όχι σε αροτραίες και δενδρώδεις. Σήµερα, η περικοπή γίνεται οριζόντια.

Τρίτον, τα αποκτούµενα από το απόθεµα δικαιώµατα δεν θα µπορούν να επαναµεταβιβαστούν (µε πώληση ή ενοικίαση) για µια πενταετία από την έναρξη της απόκτησής τους.

Παρατηρήσεις της Κοµισιόν για το Εθνικό Απόθεµα στην Ελλάδα

Αναλυτικότερα, όσον αφορά το Εθνικό Απόθεµα, η Ελλάδα καλείται από την Κοµισιόν να διευκρινίσει τα ακόλουθα:
Εάν όλα τα δικαιώµατα µε αξία κάτω των 250 ευρώ θα λήξουν αυτόµατα στην αρχή του ηµερολογιακού έτους 2023.
Εάν προβλέπει την εξυπηρέτηση άλλων κατηγοριών αγροτών από τις υποχρεωτικές κατηγορίες νέων και νέων αγροτών (και κατόπιν δικαστικών αποφάσεων ή τελεσίδικης διοικητικής πράξης της αρµόδιας αρχής);
Υπό ποιες προϋποθέσεις επιστρέφουν στο αποθεµατικό τα δικαιώµατα ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί (π.χ. «ειδικά για το 2022-2023, εάν δεν ενεργοποιηθούν τα δικαιώµατα, θα επιστραφούν στο αποθεµατικό»).
Γιατί γίνεται αναφορά σε ρήτρα απροσδόκητου κέρδους, καθώς αυτό φαίνεται άσχετο, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει νέα «πρώτη κατανοµή» δικαιωµάτων.
Όσον αφορά ειδικότερα τις µεταφορές δικαιωµάτων ενίσχυσης, η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρµόσει τη µείωση 25% που θέλει στον αριθµό και όχι στην ακία των δικαιωµάτων ενίσχυσης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.