Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου το απόγευμα τελέστηκε, κεκλεισμένων των θυρών, στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στο τέλος έκανε αναδρομή στα εκκλησιαστικά γεγονότα του χρόνου που φεύγει και ευχήθηκε σε όλους για το νέο έτος.

Ο Eσπερινός μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως αλλά και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος».

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Τῶν ὄντων ἐκμελετήσας τήν φύσιν, καί πάντων περισκοπήσας τό ἄστατον, μόνον εὗρες ἀκίνητον, τόν ὑπερουσίως ὄντα Δημιουργόν τοῦ παντός, … ἱεροφάντα Βασίλειε».

ΠαραμονήτοῦνέουἔτουςκαίἡἘκκλησίαμαςτιμᾶαὔριο, μαζίμέτήνἑορτήτῆςΠεριτομῆςτοῦΚυρίουμας, τήμνήμηἑνόςμεγάλουΠατρόςκαίἱεράρχουτης, τοῦἁγίουΒασιλείου, ἀρχιεπισκόπουΚαισαρείας, τοῦοὐρανοφάντορος, ὁὁποῖοςἀποτελεῖγιάὅλατάπιστάμέλητῆςἘκκλησίαςμας, ἐπισκόπουςκαίἱερεῖς, μοναχούςκαίλαϊκούς, πρότυποζωῆςγιάτόννέοχρόνοστόνὁποῖοθάεἰσέλθουμεσέλίγο.

«Ἡ ζωή μας εἶναι ἕνας δρόμος», λέγει ὁ Μέγας Βασίλειος, «καί ἐμεῖς βρισκόμεθα διαρκῶς σέ κίνηση, ὅ,τι καί κάνουμε. Κοιμᾶσαι; ὁ χρόνος σέ προσπερνᾶ. Εἶσαι ξυπνητός καί ἡ σκέψη σου εἶναι ἀπασχολημένη; Ἡ ζωή περνᾶ, ἔστω καί ἄν δέν τό καταλαβαίνουμε», συνεχίζει ὁ ἱερός Πατήρ. «Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τρέχουμε ἕνα δρόμο, ὁ καθένας πρός τόν δικό του στόχο, ἀλλά ὅλοι βρισκόμεθα καθ᾽ ὁδόν. Εἴμεθα ὁδοιπόροι στή ζωή αὐτή, καί ὅλα παρέρχονται καί μένουν πίσω … Εἶδες ἕνα φυτό στόν δρόμο ἤ νερό ἤ κάτι ἀξιοθέατο; Γιά λίγο εὐχαριστήθηκες καί στή συνέχεια τό προσπέρασες. Συνάντησες πέτρες, φαράγγια, γκρεμούς, ἐμπόδια ἤ κάτι ἀπό ἐκεῖνα πού ἐνοχλοῦν; Γιά λίγο στενοχωρήθηκες καί ὕστερα τά ἄφησες πίσω σου. Ἔτσι εἶναι ἡ ζωή. Οὔτε τά εὐχάριστα εἶναι μόνιμα, οὔτε τά λυπηρά διαρκῆ», καταλήγει ὁ Μέγας Βασίλειος.

Αὐτό μᾶς ὑπενθυμίζει καί ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου. Μᾶς ὑπενθυμίζει ὅσα πέρασαν καί ὅσα ἀφήσαμε πίσω μας. Μᾶς ὑπενθυμίζει ἀκόμη ὅτι, ἐάν θέλουμε νά ἀξιοποιήσουμε τή ζωή μας, νά ἀξιοποιήσουμε τόν χρόνο πού μᾶς χαρίζει ὁ Θεός, γιά νά ἐπιτύχουμε τόν σκοπό τῆς ζωῆς μας, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά τόν πλησιάσουμε, νά τόν ἀγαπήσουμε καί νά ζήσουμε κατά τό θέλημά του, θά πρέπει νά μήν ἀφήνουμε ἀνεκμετάλλευτες τίς εὐκαιρίες πού μᾶς δίδει μέσα στόν χρόνο, γιατί ὅλες εἶναι εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Τό ζήσαμε καί φέτος, καθώς, παρά τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίσαμε ἐξαιτίας τῆς πανδημίας, ὁ χρόνος πού τελειώνει ἦταν πλούσιος ἀπό τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ γιά τήν Ἱερά μας Μητρόπολη. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι ὠφέλιμο νά κάνουμε μία σύντομη ἀνασκόπηση καί νά δοξάσουμε τόν Θεό γιά ὅσα μᾶς χάρισε τό 2020.

Τά γεγονότα τοῦ χρόνου πού τελειώνει καί οἱ συνθῆκες «ἀποκλεισμοῦ» τίς ὁποῖες δημιούργησε ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν γιά ὅλους μας μία εὐκαιρία πνευματικῆς περισυλλογῆς, προσευχῆς καί μετανοίας. Οἱ ἀλλαγές πού ἐπέβαλε ἡ πανδημία στή ζωή μας ὁδήγησαν τήν Ἱερά Μητρόπολή μας νά ἀναζητήσει νέους τρόπους ἀσκήσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί ποιμαντικῆς της διακονίας.

Ἀξιοποιώντας τίς δυνατότητες πού προσφέρει τό διαδίκτυο θελήσαμε ἐξ ἀρχῆς νά δώσουμε μία διέξοδο πνευματικῆς ὠφελείας καί στηρίξεως σέ ὅσους ἀναζητοῦσαν στίς δύσκολες ἡμέρες τῆς πρώτης φάσεως τοῦ ἐγκλεισμοῦ παρηγορία καί ἐνίσχυση καί ἐπιθυμοῦσαν νά ζήσουν τή λειτουργική ζωή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀλλά καί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς πασχαλίου περιόδου.

Ἀπό τή δεύτερη ἤδη Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη μετέδιδε μέσω τοῦ ραδιοφωνικοῦ της σταθμοῦ «Παύλειος Λόγος» καί τοῦ διαύλου της στό διαδίκτυο ὅλες τίς πρωινές καί ἑσπερινές Ἀκολουθίες ἀπό τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, προσφέροντας ἔτσι στούς ἀδελφούς μας τή δυνατότητα νά τίς παρακολουθοῦν καί νά ἀκοῦν συγχρόνως πρωί καί ἀπόγευμα πνευματικές ὁμιλίες, λόγους ἐπιστηρικτικούς καί ψυχωφελεῖς, ἀλλά καί νά παίρνουν ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματα πού ἀνέκυψαν στή ζωή μας ἐξαιτίας τῆς πανδημίας.

Ἀκολουθώντας αὐτή τήν ἐμπειρία τῶν διαδικτυακῶν μεταδόσεων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ὀργανώσαμε καί ἄλλες ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες λόγω τῶν περιορισμῶν δέν ἦταν δυνατόν νά πραγματοποιηθοῦν μέ φυσική παρουσία, ὅπως οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Ἰατρικῆς Ἑβδομάδος, τήν ὁποία ἀφιερώσαμε φέτος στούς ἰατρούς καί νοσηλευτές, πού ἐργάσθηκαν στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἀοράτου πολέμου τῆς πανδημίας, ἀλλά καί ἀρκετές ἀπό τίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων τά ὁποῖα εἶχαν φέτος ὡς θέμα «Εὐαγγέλιο καί ἦθος κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο».

Παρά τίς δυσκολίες, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Παύλου, πραγματοποιήθηκαν, μέ φυσική παρουσία, οἱ καθιερωμένες Ἡμερίδες γιά τούς ἱερεῖς, τούς πνευματικούς καί τίς πρεσβυτέρες, ὅπως καί ἡ Ἑσπερίδα τοῦ κύκλου «Σύγχρονες μορφές τῆς Ἐκκλησίας», ἀφιερωμένη στόν πρόσφατα κοιμηθέντα μακαριστό Γέροντα Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνας, ἀλλά καί τό ΚΣΤ´ Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ἐκδήλωση μέ τίτλο «Τό ἦθος τῶν ὁσίων Πατέρων» μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Συνάξεως τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βεροίας διαλαμψάντων ἁγίων καί μεταδόθηκε «ντοκυμαντέρ», παραγωγή τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, μέ τίτλο «Ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή Βέροια». Χάρη στή χαλάρωση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων τόν Ἰούνιο τιμήσαμε τόν μέγα ἀπόστολο Παῦλο στήν Παλαιά Μητρόπολη καί στό Βῆμα του, τόσο κατά τήν ἔναρξη ὅσο καί τή λήξη τῶν ΚΣΤ´ Παυλείων καί κατά τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης του.

Παρά τήν ὑγειονομική κρίση πού περιόρισε ἀναγκαστικά τίς ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν ἀρχή τοῦ ἔτους καί κατά τούς θερινούς μῆνες, πραγματοποιήσαμε κάποιες μέ φυσική παρουσία, ὅπως τήν προσκυνηματική ἐκδρομή στή βασιλίδα τῶν Πόλεων καί τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί τό καθιερωμένο προσκύνημα στούς Ἁγίους Τόπους.

Ἀκόμη μέ τήν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους 2020 πραγματοποιήσαμε τήν καθιερωμένη Μοναχική Σύναξη, τή Συνάντηση τῶν κατηχητῶν καί κατηχητριῶν, τῶν μαθητῶν καί τῶν καθηγητῶν τοῦ κοινωνικοῦ φροντιστηρίου μας, τήν ἐκδήλωση γιά τήν ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, πού διοργάνωσε τό κοινωνικό φροντιστήριο καί ἀφιέρωσε στόν ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως γιά τά 100 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή του, καί στήν ὁποία εἴχαμε τή χαρά νά ὑποδεχθοῦμε ὡς ὁμιλητή τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου, Τήνου καί Μυκόνου κ. Δωρόθεο.

Ἀκόμη πραγματοποιήθηκε στή Νάουσα μέ μεγάλη συμμετοχή ἡ ἐκδήλωση γιά τή μητέρα καί τήν πολύτεκνη οἰκογένεια, σέ συνεργασία μέ τόν Σύλλογο πολυτέκνων Ἠμαθίας, κατά τήν ὁποία προσεφέρθησαν βοηθήματα στίς πολύτεκνες μητέρες, καί τό 22ο Συναπάντημα τῶν Ποντιακῶν Νεολαιῶν σέ συνεργασία μέ τό Σωματεῖο Παναγία Σουμελᾶ.

Ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων εἶχα τήν εὐκαιρία νά ὁμιλήσω στόν ναό τῆς Παναγίας Περιβλέπτου Ἰωαννίνων μέ θέμα «Μαρτύριο καί μαρτυρία», νά συμμετάσχω μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης στόν πανηγυρικό ἑορτασμό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Κοζάνη καί στόν ἑορτασμό τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ νέου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἁγίου Καλλινίκου ἐπισκόπου Ἐδέσσης μέ πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας.

Καί κατά τό ἔτος 2020 συνεχίστηκε, ὅσο ἦταν δυνατόν μέ φυσική παρουσία, ὁ κύκλος ὁμιλιῶν «Ἐπισκοπικός Λόγος» στό Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Παντάνασσα», ἐνῶ τούς τελευταίους μῆνες συνεχίσθηκε διαδικτυακά καί μέ θέμα τήν Κλίμακα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Παράλληλα ξεκίνησε μέσω τοῦ διαδικτύου ἕνας νέος κύκλος ἐπικαίρων ὁμιλιῶν ἁγιολογικοῦ καί ἑορτολογικοῦ περιεχομένου.

Στήν ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους εἶχαν τήν εὐκαιρία νά ὁμιλήσω στή Σχολή Γονέων καί στούς Ἀκαδημαϊκούς διαλόγους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως ἐπίσης στόν Σύλλογο «Ἱερός Φώτιος» Βεροίας, στή Σύναξη νέων ζευγαριῶν τῆς ἐνορίας τῶν ἁγίων ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Κυμίνων καί στή Σύναξη νέων τῆς ἐνορίας ἁγίου Γεωργίου Βεροίας.

Τό διαδίκτυο ἐξυπηρέτησε τίς ἀνάγκες καί τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μέ τή προβολή κατηχητικῶν μαθημάτων μέ τόν τίτλο «Συν-Κατeχηση», τά ὁποῖα δημιούργησαν οἱ κατηχήτριές μας μέ τή βοήθεια τῶν πατέρων καί κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάτες τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀλλά καί μέ τήν προβολή ἐπικαίρων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων.

Μεγάλη εὐλογία, παρά στίς δύσκολες συνθῆκες πού δημιούργησε ἡ πανδημία, θεωροῦμε τήν ἔλευση καί φέτος στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τῆς θαυματουργοῦ κάρας τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ στόν ναό τῆς ἁγίας Ἄννης καί τοῦ ὁσίου Δαβίδ στά Πιέρια, καθώς καί τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης τῶν ἁγίων μας σέ πολλούς πανηγυρίζοντες ναούς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, ὅπως καί τῶν Ἐλευθερίων τῆς ἐπαρχίας μας, τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, τῆς ἐπετείου τῆς Γενοκτονίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀλλά καί τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ναούσης καί τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγῶνος.

Ἀκόμη τιμήσαμε μέ ἱερές ἀγρυπνίες τήν ἑορτή τῆς ἀποδόσεως τῆς Ὑπαπαντῆς καί τοῦ Πάσχα, τή μνήμη τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Ἀργυρῆς, τῆς ὁσίας Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ, τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου καί τοῦ ὁσίου Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, καί μέ ἀρχιερατική θεία λειτουργία ἐκτός τῶν ἄλλων τούς νέους ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, Ἀμφιλόχιο τόν ἐν Πάτμῳ καί Ἰωσήφ τόν Ἡσυχαστή, μέ τήν εὐκαιρία καί τῶν θυρανοιξίων ἱεροῦ Παρεκκλησίου πρός τιμήν τοῦ τελευταίου στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας Βεροίας.

Ἰδιαιτέρως σημαντική στιγμή γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας καί τήν πόλη τῆς Ναούσης ἦταν τό γεγονός τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἀνακαινισθέντος Ἐπισκοπείου τῆς Ναούσης καί τοῦ νέου, ἐντός αὐτοῦ, Εἰκονοφυλακείου, κατά τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου της ὁσίου Θεοφάνους, ἑνός ἔργου τό ὁποῖο μέ πολλές προσπάθειες ὁλοκληρώθηκε ἐπιτυχῶς κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας καί ἀποτελεῖ κόσμημα γιά τήν ἡρωική πόλη τῆς Ναούσης.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη συνέβαλε ἀκόμη μέ κάθε τρόπο στήν ἐνημέρωση τῶν συνανθρώπων μας σχετικά μέ τήν πανδημία καί δέν ἔπαυσε νά συνιστᾶ τήν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῶν μέτρων προστασίας πού συνιστοῦσαν οἱ εἰδικοί καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐνῶ παράλληλα δέν ἔπαυσε νά δέεται ὑπέρ τῆς ἀπαλλαγῆς ἀπό αὐτήν μέ τήν ἀνάγνωση εἰδικῶν εὐχῶν καί δεήσεων καί τήν τέλεση ἱερᾶς λιτανείας στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ ὑπέρ τῆς καταπαύσεώς της.

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη συμμετεῖχε καί στήν πνευματική διαμαρτυρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά τή μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τέμενος, τελώντας τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου τήν ὥρα τῆς πρώτης μουσουλμανικῆς προσευχῆς, ἐνῶ γιά τή θλιβερή γιά ὅλο τόν πολιτισμένο κόσμο ἀπόφαση εἶχα τήν εὐκαιρία νά ἀναφερθῶ στόν χαιρετισμό μου κατά τήν ἔναρξη τοῦ Συναπαντήματος τῶν Ποντιακῶν Νεολαιῶν.

Παρά τίς περιορισμένες δυνατότητες ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἀνταποκριθήκαμε καί φέτος σέ προσκλήσεις φορέων καί συλλογικοτήτων, ἐπισκεφθήκαμε ἤ δεχθήκαμε στό Ἐπισκοπεῖο ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας καί τοῦ στρατοῦ καί συνεργασθήκαμε μέ τούς ἁρμόδιους φορεῖς (Νοσοκομεῖα, Παράρτημα Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κλπ.) γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας.

Ἄν καί οἱ ἀντικειμενικές δυσκολίες ἦταν πολλές, ἔγινε προσπάθεια ἐνημερώσεως καί στηρίξεως τῶν ἱερέων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, οἱ ὁποῖοι κλήθηκαν νά διαχειρισθοῦν πρωτόγνωρες καταστάσεις καί νά στηρίξουν μέ τή σειρά τους τόν λαό τοῦ Θεοῦ, μέσω τῶν ἱερατικῶν Συνάξεων καί τῶν Ἡμερίδων πού προανέφερα, ἀλλά καί μέ τή συστηματική προσωπική ἐπικοινωνία μέ σκοπό τήν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων ποιμαντικῶν θεμάτων πού ἀνέκυπταν.

Μέσα στίς δύσκολες αὐτές συνθῆκες ἡ τοπική μας Ἐκκλησία εἶχε τή χαρά νά ἀποκτήσει τρεῖς νέους διακόνους καί πέντε νέους πρεσβυτέρους, πού καλύπτουν, δυστυχῶς, ὡς ἄμισθοι κληρικοί, τίς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Πέραν τῶν νέων κληρικῶν στίς τάξεις τῶν μοναζόντων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προστέθηκαν τρεῖς νέοι μοναχοί στήν Ἱερά Μονή Παναγίας Δοβρᾶ, ἐνῶ δύο, ἕνας στή Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί ἕνας στή Μονή τῆς Παναγίας Καλλίπετρας, ἔγιναν μεγαλόσχημοι. Στή Μονή Καλλίπετρας ἐνθρονίσθηκε κατά τήν ἐκκλησιαστική τάξη τόν περασμένο Ἰούλιο ὁ ἡγούμενός της, π. Παλαμᾶς, ἐνῶ τόν ἴδιο μήνα ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας προέπεμψε στήν αἰωνιότητα τή μακαριστή ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Κυριακῆς Λουτροῦ Γερόντισσα Φιλοθέη.

Καί φέτος εἴχαμε τή χαρά νά χειροθετήσουμε στήν Ἱερά Μητρόπολή μας 9 νέους ἀναγνῶστες πού διακονοῦν εἴτε στό ἀναλόγιο εἴτε στό ἱερό τῶν ναῶν μας ἔχοντας καί τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ ὑπό κατασκευήν ἱερός ναός τοῦ ἁγίου Λουκᾶ μᾶς φιλοξένησε καί φέτος, στούς μῆνες κατά τούς ὁποίους ἐπετρέπετο, κάθε Τρίτη γιά νά ψάλλουμε τήν Παράκληση τοῦ προσφιλοῦς μας καί θαυματουργοῦ ἁγίου, ἐνῶ ὅλο τό ὑπόλοιπο διάστημα ἡ ἀκολουθία μεταδίδεται διαδικτυκά, προσφέροντας παρηγορία καί ἐνίσχυση σέ χιλιάδες ἀδελφούς μας.

Ὅσο δύσκολες καί ἄν ἦταν οἱ καταστάσεις πού ζήσαμε, δέν ἦταν δυνατόν νά παύσει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ νά τρέχει πρός τούς ἀνθρώπους. Ἔτσι φέτος, ἐκτός ἀπό τόν τόμο τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου τῶν ΚΕ´ Παυλείων, στίς ἐκδόσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως προστέθηκε ἕνας ἀκόμη τόμος μέ τόν τίτλο «Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. Ὁμιλίες στόν καιρό τοῦ ἐγκλεισμοῦ», στόν ὁποῖο περιλαμβάνονται οἱ καθημερινές ὁμιλίες τῆς πρώτης φάσεως τοῦ ἐγκλεισμοῦ ἐξαιτίας τῆς πανδημίας μέ σκοπό νά στηρίξουν τούς ἀδελφούς μας.

Φέτος ἦταν ἴσως περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλο χρόνο σημαντική ἡ προσφορά τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν πνευματική διακονία τῶν ἀδελφῶν μας. Ἡ προσπάθεια αὐτή ἐνισχύθηκε σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τίς νέες διαδικτυακές παραγωγές τοῦ Γραφείου τύπου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἀλλά καί τοῦ νέου Γραφείου Ποιμαντικῆς Διακονίας, τό ὁποῖο δραστηριοποιεῖται στήν παραγωγή τόσο τῶν διαδικτυακῶν κατηχητικῶν ἐκπομπῶν, ὅσο καί τῆς ἐκπομπῆς «Λόγος καί Διάλογος», πού μεταδίδεται τούς τελευταίους μῆνες, ἀναπτύσσοντας ἐπίκαιρα θέματα καί ἀπαντώντας σέ ἐρωτήσεις τῶν ἀκροατῶν καί θεατῶν της, ἀλλά καί μιᾶς ἐκπομπῆς μέ τίτλο «Νηστίσιμα καί ὑγιεινά» πού συνδυάζει τήν ἐνημέρωση γιά τήν ὑλική διατροφή μας μέ τήν πνευματική.

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ οἱ νέες αὐτές προσπάθειες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τῶν συνεργατῶν της βρῆκαν θερμή ὑποδοχή ἀπό χιλιάδες ἀδελφούς μας, γεγονός τό ὁποῖο μᾶς χαροποιεῖ ἰδιαιτέρως καί μᾶς κάνει νά δοξάζουμε τόν Θεό, γιατί μέσα ἀπό τή δυσκολία τῆς πανδημίας μᾶς ἄνοιξε νέους δρόμους διακονίας τῶν ἀνθρώπων.

Στό πλαίσιο τῆς προσφορᾶς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πρός τούς ἀδελφούς μας τό Γενικό Φιλόπτωχο ταμεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως διένειμε μέ διάφορους τρόπους τό ποσό τῶν 65.000 εὐρώ, ἐνῶ καί φέτος ἐξυπηρέτησαν τίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας τό Ἰατρεῖο χρονίως πασχόντων καί τό Ἰατρεῖο καρδιολογικῶν παθήσεων.

Στήν Ἱερά Μητρόπολή μας τελέσθηκαν φέτος 1052 βαπτίσεις καί 292 γάμοι καί ἐκδόθηκαν 170 διαζύγια.

Ὅλα ὅσα ἔγιναν αὐτόν τόν χρόνο στό πλαίσιο τῆς διακονίας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ἔγιναν μέ τή συνεργασία καί τή συμβολή πολλῶν ἀλλά κυρίως μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπέτρεψε τή δοκιμασία τῆς πανδημίας γιά λόγους τούς ὁποίους Ἐκεῖνος γνωρίζει, ἀλλά καί γιά νά μᾶς βοηθήσει νά στραφοῦμε περισσότερο πρός Αὐτόν, νά αἰσθανθοῦμε τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία μας, νά ταπεινωθοῦμε καί νά ζητήσουμε τό ἔλεός του καί τή χάρη του.

Μπορεῖ οἱ συνθῆκες πού ἐπικράτησαν νά μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπό τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά μᾶς στέρησαν τή συμμετοχή μας στά ἱερά μυστήρια, ἀλλά ἡ ἀπομάκρυνσή μας δέν ἦταν ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό, δέν ἦταν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στήν ἀγάπη του καί στήν πρόνοιά του οὔτε βέβαια στή δύναμή του νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τήν ἀσθένεια. Ἦταν ὑπακοή καί συμμόρφωση στίς ὁδηγίες τῶν εἰδικῶν γιά τήν προστασία καί τή δική μας καί τῶν ἀδελφῶν μας ἀπό τήν πανδημία.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ προσωρινή αὐτή ἀπομάκρυνσή μας ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τή ζωή της δέν θά πρέπει ἐπ᾽οὐδενί νά ἐξελιχθεῖ σέ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό. Θά πρέπει ἀντίθετα νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μία μεγαλύτερη καί ἐντονότερη προσπάθεια νά εὑρισκόμεθα κοντά του μέ τήν πίστη καί τήν ἐμπιστοσύνη μας πρός Αὐτόν, μέ τήν προσευχή μας, τήν ἀδιάλειπτη κατά τό δυνατόν καί καρδιακή, ἡ ὁποία μᾶς ἑνώνει μαζί του καί μᾶς ἐπιτρέπει, ὅπως διδάσκουν καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, νά κοινωνοῦμε μέ τόν Θεό καί νά λαμβάνουμε τή χάρη του. Θά πρέπει νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἐμπιστοσύνη μας στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοιά του, στήν ὁποία θά πρέπει νά ἀναθέτουμε «ἑαυτούς καί ἀλλήλους», ἀλλά «καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν», ζητώντας συγχρόνως καί τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῶν ἁγίων μας.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ χρόνος πού φεύγει ἀλλά καί αὐτός πού σέ λίγες ὧρες θά ὑποδεχθοῦμε δέν θά εἶναι ἕνας χρόνος χαμένος γιά τή ζωή μας, ἀλλά ἕνας χρόνος πού θά μᾶς βοηθήσει νά κερδίσουμε οὐσιαστικά τή ζωή μας καί τό νόημά της καί νά ζήσουμε τόν νέο χρόνο πιό κοντά στόν Θεό, ὅπως καί Ἐκεῖνος θέλει, γιά νά ἔχουμε τήν εὐλογία καί τή χάρη του καί νά μποροῦμε νά ἀπολαμβάνουμε τίς δωρεές πού θά μᾶς χαρίσει ἡ ἀγάπη καί τό ἔλεος του.

Καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέσα στή χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.