Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 6ης/19ης Μαρτίου 2023, ἀκραῖος φανατικός Ἰουδαῖος, παρεισέφρυσεν ἐντός τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν ὥρᾳ θείας Λειτουργίας, κρατῶν αἰχμηρά ἀντικείμενα, ἀποπειρώμενος νά προξενήσῃ βλάβην καί φθοράν.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 6ης/19ης Μαρτίου 2023, ἀκραῖος φανατικός Ἰουδαῖος, παρεισέφρυσεν ἐντός τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐν ὥρᾳ θείας Λειτουργίας, κρατῶν αἰχμηρά ἀντικείμενα, ἀποπειρώμενος νά προξενήσῃ βλάβην καί φθοράν.

Τό ἀπευκταῖον τοῦτο κατώρθωσε νά ἀποτρέψῃ ὁ λειτουργῶν καθηγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, βοηθούμενος ὑπό τῶν προσευχομένων ἐντοπίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι συνέλαβον τόν δράστην καί ἐξήγαγον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅτε καί κατέφθασεν ἡ εἰδοποιηθεῖσα ἐν τῷ μεταξύ Ἀστυνομία καί συνέλαβεν αὐτόν.

Τό Πατριαρχεῖον διά τοῦ ἡγουμένου καί τοῦ νομικοῦ συμβούλου αὐτοῦ κατέθεσε καταγγελίαν εἰς τό Ἀστυνομικόν Κέντρον, διαμαρτυρόμενον ἐντόνως καί ζητοῦν νά ληφθοῦν τά ἀπαραίτητα μέτρα διά τήν προστασίαν τοῦ Παγχριστιανικοῦ τούτου Ἱεροῦ Προσκυνήματος καί νά ἐπιβληθοῦν εἰς τόν δράστην αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ νόμου κυρώσεις διά τήν βιαίαν καί βέβηλον ταύτην πρᾶξιν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.