Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου, πρόκειται να συναφθεί για την επισκευή και αποκατάσταση του εσωτερικού χώρου του μητροπολιτικού ναού Εισοδίων της Θεοτόκου, στην πόλη της Ρόδου.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, αποφάσισε τα εξής:
«1. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου για το έργο: «Επισκευή και αποκατάσταση του εσωτερικού χώρου του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου πόλεως Ρόδου», Προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση χρηματοδότησης του έργου με το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2021 (ΚΑΕ 9899).

2. Εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 28/25-01-2021 γραπτή εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων Δωδεκανήσου.

Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η βελτίωση των χαρακτηριστικών του οικοδομικού σκελετού (φέρουσα λιθοδομή) του Μητροπολιτικού Ναού της Ρόδου που βρίσκεται επί της οδού Δαμασκηνού στην ιστορική συνοικία των Μαρασιών της Μητρόπολης και σε απόσταση 500 μ. περίπου από τα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης.

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, ο Μητροπολιτικός Ναός της Ρόδου που είναι αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου οικοδομήθηκε το 1750 στη θέση παλαιότερης εκκλησίας αφιερωμένης στην Παναγία τη Θολαρίτσα. Η Εκκλησία απέκτησε τη σημερινή της μορφή σταδιακά.

Οι βλάβες που εμφανίζονται στο Ναό μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
1. Διαγώνια, διαμπερής ρηγμάτωση
2. Διαμήκης οριζόντια ρηγμάτωση στην κορυφή του κελύφους στο νότιο κλίτος
3. Διαγώνια ρηγμάτωση σε πλευρικό τοίχο όπου εκτείνεται από ποδιά ανοίγματος έως τη βάση του τοίχου
4. Οξείδωση- καταστροφή χαλύβδινων ελκυστήρων στη γενέτειρα των ρωμαϊκών σταυροθολίων του πρόναου
5. Οξείδωση χαλύβδινων ελκυστήρων και αποσάθρωση ξύλινων ελκυστήρων στη γενέτειρα των τόξων στα πλευρικά κλίτη
6. Αποσάθρωση – αποκόλληση μαρμάρινων κιονόκρανων στύλων κύριου κλίτους
7. Επικίνδυνη ταλάντωση και αποκόλληση στηθαίου γυναικωνίτη. Αυθαίρετη κατασκευή στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος στην είσοδο του Ναού.

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση σκοπός είναι να επιτευχθεί η αποκατάσταση και ενίσχυση του εσωτερικού του Ιερού Ναού ώστε αυτός να καταστεί ασφαλής και λειτουργικός.

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών, ήτοι σε δεκαοκτώ (18) μήνες»

Πηγή: rodiaki

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.