Η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου πραγματοποιεί έρανο για την αποκατάσταση του Νοσοκομείου-Γηροκομείου Βαλουκλή, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ιστορικό ίδρυμα της Ομογένειας της Πόλης το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Αυγούστου 2022.

Με ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη ενημερώνει ότι για τον σκοπό αυτό, κάθε πιστός που θέλει να βοηθήσει, μπορεί να καταθέσει όποιο ποσό επιθυμεί στον τραπεζικό λογαριασμό που παρατίθεται, ενώ παράλληλα εκφράζει την αμέριστη συμπάθεια και συμπαράσταση προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και την Ομογένεια της Πόλης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου αναφέρει τα εξής:
Πρὸ ὁλίγων ἡμερῶν μία ἀπρόσμενη συμφορὰ ἔπληξε ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τῆς Ὁμογένειας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Μετὰ θλίψεως μεγάλης καὶ μὲ συγκλονισμὸν ψυχῆς ἐμάθαμεν διὰ τὴν μεγάλην πυρκαϊὰν ποὺ κατέστρεψεν μεγάλο μέρος τοῦ περιφήμου νοσοκομείου τοῦ Μπαλουκλὶ ποὺ ἐπὶ πολλὰ χρόνια προσφέρει τὴν ἀπαραίτητον φροντίδα καὶ περίθαλψιν εἰς ἑκατοντάδας πάσχοντας ἀδελφούς μας.

Δοξάζομεν τὸν Κύριον διότι χάρις εἰς τὴν ἔγκαιρον ἐπέμβασιν τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν οὐδεὶς ἐκ τῶν ἐκεῖ περιθαλπομένων ἀδελφῶν δὲν ἔπαθεν κάτι, πέραν τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ φόβου. Ὅμως αἱ ὑλικαὶ καταστροφαὶ εἶναι μεγάλαι καὶ ἀνυπολογίστου ἀξίας.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Βελγίου, Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου ἀπευθύνει τὴν ἀμέριστον συμπάθειαν καὶ συμπαράστασιν πρὸς τὴν Αὐτοῦ Θειοτάτην Παναγιότητα, τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον καὶ τὴν Ὁμογένειαν εἰς τὴν Πόλιν διὰ τὴν δοκιμασίαν αὐτήν. Παρακαλεῖ δὲ τοὺς πιστοὺς διὰ τὴν ἔμπρακτον συνεισφοράν των εἰς τὴν προσπάθειαν ἀνοικοδομήσεως τοῦ νοσοκομείου τοῦ Μπαλουκλί. Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν παρακαλεῖται κάθε πιστὸς ποὺ θέλει νὰ βοηθήσῃ εἰς τὸ ἔργον αὐτὸ νὰ καταθέσῃ ὅποιον ποσὸν θέλει εἰς τὸν παρακάτω τραπεζικὸν λογαριασμὸν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.