Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε προαναγγείλει πως και στον πέμπτο κύκλο θα ενταχθούν και πάλι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με κατώτατο όριο ενίσχυσης τα 1.000 ευρώ εκ των οποίων τα 500 ευρώ θα είναι μη επιστρεπτέα (θα πρέπει επίσης να αποτυπωθεί σε υπουργική απόφαση).

Σύμφωνα με την πρώτη απόφαση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

αα) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,

ββ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

γγ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

δδ) επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων άνοιξε χθες και η προθεσμία εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου, με τη διαδικασία να επιστρέφει στο μοντέλο που ακολουθήθηκε στους τρεις πρώτους κύκλους όταν πρώτα υποβάλλονταν οι αιτήσεις και μεταγενέστερα εκδιδόταν η απόφαση για τις προϋποθέσεις ενίσχυσης ανοίγοντας το δρόμο των πληρωμών. Στον τέταρτο κύκλο, όταν έπεσαν στην αγορά περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ αιτήσεις και πληρωμές διενεργούνταν σχεδόν παράλληλα.

Τώρα, το πρώτο βήμα είναι η υποβολή αίτησης μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε (www.aade.gr ) ακολουθώντας τη διαδρομή Αρχική Σελίδα / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ Επιχειρήσεις / myBusinessSupport (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) .

Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του taxisenet και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του ενδιαφερόμενου. Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή(5), εισέρχεστε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, επιλέγετε «Επιστρεπτέα Προκαταβολή (5) Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» και εισέρχεστε στην εφαρμογή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport.»
Συγκεκριμένα: Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020.

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.