Πρωτοφανῆ γεγονότα συμβαίνουν τίς τελευταῖες μέρες στήν πατρίδα μας, γεγονότα πού βιώνουμε ὡς λαός γιά πρώτη φορά. Σχολεῖα κλείνουν, ἐκκλησίες κλείνουν, μαγαζιά κλείνουν, κι ἐνῶ ὁ Τοῦρκος καραδοκεῖ στά σύνορά μας στόν Ἔβρο καί στό Αἰγαῖο, ἀπειλώντας νά μᾶς στείλει μέ τήν βία νέες ὀρδές μεταναστῶν, κλείνονται καί οἱ πολίτες στά σπίτια τους! Ὑπό τόν φόβο καί τήν ἀπειλή ἑνός ἀόρατου ἐχθροῦ καί μέ τό πρόσχημα τῆς διαφύλαξης τῆς δημόσιας ὑγείας, ἐπιβάλλεται στρατιωτικός νόμος πού ἀπαγορεύει στούς πολίτες τήν ἐλεύθερη κυκλοφορία, ἐκτός κι ἄν ἔχουν πάνω τους τήν εἰδική «φόρμα μετακίνησης» μέ τούς ἕξι λόγους γιά τούς ὁποίους ἡ Κυβέρνησή σας ἐπέτρεψε, κατ’ ἐξαίρεσιν, νά κυκλοφοροῦν οἱ ἕλληνες πολίτες. Μόνο μέ τήν εἰδική φόρμα ὅμως! Ὡς ἔνοχοι καί φοβισμένοι, ὡς ὕποπτοι φορεῖς καί μεταδότες τοῦ «ἰοῦ», θά κυκλοφοροῦν αὐτές τίς ἡμέρες οἱ ἕλληνες πολίτες, μέ τήν Ἀστυνομία νά καραδοκεῖ καί νά ἐπιβάλλει πρόστιμα καί ποινές σέ ὅποιον δέν συμμορφώνεται μέ τά νέα μέτρα.

Ἀλήθεια, ἀξιότιμοι ἀνώτατοι κρατικοί λειτουργοί, αὐτές τίς ἡμέρες κοντά στήν ἑορτή τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, μᾶς θυμίσατε πολλά πράγματα, πού ὡς λαός εἴχαμε ξεχάσει. Βλέποντας τά κλειστά μαγαζιά, τούς ἄδειους δρόμους, τίς ἐρημωμένες πόλεις μέ τούς κλεισμένους στά σπίτια τούς κατοίκους ὑπό τόν φόβο τοῦ θανάτου πού ἔσπειραν τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, θυμηθήκαμε τό «καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωή…!».

Τί ἀξίζει ἄλλωστε, ἀλήθεια, ἡ ζωή, ὅταν ἐν καιρῷ εἰρήνης καί ὑποτιθέμενης δημοκρατίας ἐπιβάλλεται στόν πολίτη ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως νά κλειστεῖ στό σπίτι του ὑπό τό καθεστώς τοῦ τρόμου καί τῆς ἀγωνίας, παρακολουθώντας τά ΜΜΕ νά λένε ὅτι τά ποσοστά τῶν θανόντων αὐξήθηκαν στούς … ἐλάχιστους σέ πληθυσμό 10 ἑκατομμυρίων πολιτῶν, φοβούμενος μήπως εἶναι καί αὐτός ἕνα ἀπό τά ἑπόμενα θύματα;

Τί ἀξίζει ἄραγε ἡ ζωή, ὅταν κοιτάζουμε τόν διπλανό μας μέ καχυποψία καί ἀλλάζουμε πεζοδρόμιο γιά νά μήν μᾶς πλησιάσει, ἤ τοῦ ζητᾶμε νά ἀπομακρυνθεῖ λίγο ἀπό κοντά μας περιμένοντας στήν οὐρά τοῦ σοῦπερ μάρκετ;

Τί ἀξίζει ἡ ζωή, ὅταν στούς ἐρημωμένους δρόμους κυκλοφοροῦν ἐλάχιστοι πολίτες, ἁρματωμένοι μέ γάντια καί μάσκες, κοιτώντας γύρω τους ἐπιφυλακτικά μήπως τούς πλησιάσει ὁ … «ἰός»; Ὅλοι κάποτε θά πεθάνουμε, ἄς ζήσουμε τουλάχιστον μέ ἀξιοπρέπεια!

Ἀγαπητά μέλη τῆς Κυβέρνησης, αὐτές τίς μέρες, μᾶς κάνατε νά θυμηθοῦμε τό «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος», καί νά ἀναρωτηθοῦμε ἄν τελικά ὁ θάνατος εἶναι καλύτερος ἀπό μία ζωή ὑπό τό καθεστώς τοῦ τρόμου καί τήν στέρηση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν. Διότι πράγματι, αὐτό συμβαίνει τίς τελευταῖες μέρες, μᾶς κόπτετε, ἕνα ἕνα, τά συνταγματικά μας δικαιώματα καί ἐλευθερίες:

τό δικαίωμα στήν μάθηση, ἀφοῦ κλείσατε τά σχολεῖα, τήν θρησκευτική μας ἐλευθερία, ἀφοῦ κλείσατε τίς ἐκκλησίες,

τό δικαίωμα νά βιοποριζόμαστε καί νά βγάζουμε τόν ἐπιούσιο, ἀφοῦ κλείσατε τά καταστήματα, καί τέλος

τήν ἴδια τήν ἐλευθερία μας, ἀφοῦ μᾶς κλείσατε στά σπίτια μας!

Μᾶς κλείσατε στά σπίτια μας, τήν ὥρα πού ἡ χώρα μας ἀπειλεῖται ἀπό ἕναν συνεχιζόμενο ἐποικισμό παρανόμων μεταναστῶν πού ἀπολαμβάνουν πολύ περισσότερες ἐλευθερίες καί ἀγαθά ἀπό τόν δοκιμαζόμενο ἑλληνικό λαό. Αὐτῶν, πού ὑπό τήν σκέπη τῶν ΜΚΟ μένουν, στεγάζονται καί κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα στήν χώρα μας, καί μάλιστα τώρα ἐφόσον μέ ΦΕΚ τούς ἐπιτρέπεται ἡ ἐλεύθερη κυκλοφορία μεταξύ 07.00 καί 19.00! Αὐτῶν, πού κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι γιατί δέν εἶναι ὕποπτοι ὡς φορεῖς καί μεταδότες τοῦ «ἰοῦ»! Αὐτῶν, πού δέν τολμοῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν τούς θέλουμε, διότι θά χαρακτηριστοῦμε ὡς φασίστες καί ἀπάνθρωποι! Αὐτῶν, γιά χάρη τῶν ὁποίων πολύ πρόσφατα κακοποιήθηκαν ἀπό τά ΜΑΤ μέ σωματική βία καί ληγμένα χημικά οἱ νησιῶτες μας, πού μάχονται νά μήν γίνουν ξένοι καί παρεπίδημοι στόν τόπο τους, κατακτημένοι ἀπό αὐτούς πού ἀπό φιλανθρωπία περιέθαλψαν!

Ἀξιότιμα μέλη τῆς Κυβέρνησης, μᾶς λέτε ὅτι μᾶς κλείνετε στά σπίτια μας «γιά τό καλό μας», κι ὅτι χάριν τῆς δημόσιας ὑγείας καί τῆς ἀξίας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς παίρνετε ὅλα αὐτά τά ἀκραῖα μέτρα. Σκεφτήκατε μήπως, σέ ἀντίθεση μέ ὅσα σᾶς λένε οἱ σύμβουλοί σας, τά μέτρα αὐτά μπορεῖ νά προκαλέσουν μεγαλύτερο κακό παρά καλό; Εἰδικοί διεθνοῦς φήμης, ὅπως ὁ ἔγκριτος ἐπιστήμονας Γιάννης Ἰωαννίδης λένε ὅτι τά μέτρα αὐτά παίρνονται «στά τυφλά» χωρίς νά μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ἄν πράγματι ὠφελοῦν ἤ, τελικά, βλάπτουν(*). Σύμφωνα μέ τόν κ. Ἰωαννίδη, ὁ νέος αὐτός ἰός ἔχει ἐνδεχομένως λιγότερη θνητότητα ἀπό τήν κοινή γρίπη, καί δέν θά πρέπει νά χρησιμοποιεῖται ἀπό τά ΜΜΕ ὡς μέσο τρομοκρατίας τῶν πολιτῶν! Σύμφωνα μέ τόν ἴδιο, ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας τῶν θανόντων ἀπό τόν κορονοϊό στήν Ἰταλία εἶναι τά 81 ἔτη, καί πολλοί ἀπό αὐτούς ἔχασαν τήν ζωή τους ἐνδεχομένως ἀπό ἄλλα νοσήματα!

[Παραπομπή(*): Ἐκπομπή τοῦ Γιώργου Σαχίνη στόν ραδιοφωνικό σταθμό 98.4 μέ τόν Γ. Ἰωαννίδη τῆς 23.03.2020]

Ἀξιότιμοι κύριοι, σκεφτήκατε μήπως, στερώντας ἀπό τόν λαό τήν θρησκευτική του ἐλευθερία καί τήν ἐλευθερία του γενικότερα, προκαλέσετε νέο κύμα κατάθλιψης καί, ἐνδεχομένως, αὐτοκτονιῶν; Σκεφτήκατε τίς οἰκογένειες μέ τά μικρά παιδιά κλεισμένα στά σπίτια, νά κλαῖνε καί νά φωνάζουν χωρίς τήν διέξοδο τοῦ σχολείου ἤ τῆς παιδικῆς χαρᾶς; Σκεφτήκατε τούς οἰκογενειάρχες μέ τά κλειστά καταστήματα, πῶς θά ἀντέξουν ὑπό τό βάρος τῶν χρεῶν καί τῶν οἰκονομικῶν πιέσεων; Σκεφτήκατε τούς γέρους καί τίς γριοῦλες πού, συχνά φτωχοί καί μόνοι, ἔχουν ὡς μόνο καταφύγιο τήν ἐκκλησία; Σκεφτήκατε τούς πολίτες πού ἀγαποῦν τήν πατρίδα τους καί τήν ἐκκλησία, πῶς γιόρτασαν τήν διπλή γιορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς 25ης Μαρτίου κλεισμένοι στά σπίτια τους, χωρίς θεία κοινωνία, χωρίς Χριστό, χωρίς δοξολογία, χωρίς παρέλαση, χωρίς πατρίδα; Μία πατρίδα πού, δικαίως, νοιώθουν ὅτι πιά δέν τούς ἀνήκει.

Ἀξιότιμα μέλη τῆς Κυβέρνησης, δέν χρειάζεται νά ποῦμε περισσότερα. Βρίσκεστε στό τιμόνι αὐτῆς τῆς χώρας διότι ὁ ἑλληνικός λαός σᾶς τίμησε μέ τήν ψῆφο του, ὥστε νά τόν ἐκπροσωπήσετε ἐπάξια καί νά ὑπηρετήσετε τό συμφέρον του! Σᾶς ζητοῦμε, λοιπόν, νά μήν πράξετε τά ὅμοια μέ τίς προηγούμενες κυβερνήσεις πού ἐξαπάτησαν καί πρόδωσαν τόν λαό πού τούς ἐμπιστεύθηκε. Τίς κυβερνήσεις πού ξεπούλησαν τόν δημόσιο πλοῦτο καί τήν ἐθνική κυριαρχία, πού ὑποδούλωσαν τόν ἑλληνικό λαό μέ τά μνημόνια, πού χάρισαν ἱστορία καί πατρίδα μέ κατάπτυστες συμφωνίες, πού κατάντησαν τήν Ἑλλάδα ἕνα ξέφραγο ἀμπέλι χωρίς σύνορα, πού ἔδιωξαν στό ἐξωτερικό τούς νέους ἐπιστήμονες, τόν ἔμψυχο πλοῦτο μας, σέ ἕνα νέο κύμα μετανάστευσης… Τίς κυβερνήσεις πού ἀλλοίωσαν τήν παιδεία μας, τά βιβλία θρησκευτικῶν, ἱστορίας, γλώσσας, γιά νά γίνουν οἱ νέοι μας ἄβουλα ὄντα, εὔκολα καθοδηγούμενα…

Ἀξιότιμα μέλη τῆς Κυβέρνησης, σᾶς ζητοῦμε νά σταθεῖτε ἐπάξια στό ὕψος τῶν περιστάσεων! Ναί, προστατέψετε τήν δημόσια ὑγεία, χωρίς ὅμως νά στερεῖτε ἀπό τόν λαό τήν ἐλευθερία του. Μήν στερεῖτε ἀπό τούς νέους μας τό δικαίωμα στήν ἐκπαίδευση, ἀπό τούς ἐργαζομένους τό δικαίωμα νά βιοπορίζονται, ἀπό τούς χριστιανούς τό δικαίωμα νά συμμετέχουν στήν θεία λατρεία καί στήν θεία Μετάληψη! Αὐτά δέν ἔγιναν ποτέ στήν ἑλληνική ἱστορία, ἀκόμη καί σέ χαλεπότερους καιρούς πολέμων ἤ πολύ χειρότερων ἐπιδημιῶν, πόσο μᾶλλον σέ καιρό εἰρήνης!

Σᾶς ζητοῦμε, λοιπόν, νά ἀποσύρετε τό ΦΕΚ 872 Β΄/16-03-2020 πού ἀπαγορεύει προσωρινά τήν τέλεση κάθε ἱεροπραξίας, καθώς καί τό ΦΕΚ 986 Β΄/22-03-2020 πού περιορίζει προσωρινά τήν κυκλοφορία τῶν πολιτῶν! Σεβαστεῖτε τόν ἑλληνικό λαό καί προστατέψτε τήν δημόσια ὑγεία χωρίς νά τοῦ στερεῖτε τά συνταγματικά του δικαιώματα καί ἐλευθερίες, γιά τά ὁποῖα ἀγωνίστηκε μέ τό αἷμα του!

Μέ ἐκτίμηση

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 3.33 (6 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.