Πρόβλημα με τη ληξιαρχική καταχώρηση των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών αν δεν τροποποιηθούν οι έμφυλες αναφορές «μητέρας» - «πατέρα».

Σύμφωνο με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας είναι το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών επισημαίνει η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής.

Ωστόσο οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν ισχυρό προβληματισμό για παρενέργειες που θα ανακύψουν στο άμεσο μέλλον με την ληξιαρχική καταχώρηση των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών λόγω της υποχρέωσης για έμφυλη αναφορά των γονέων.

Σύμφωνα με την έκθεση«το δίκαιο της συγγένειας βασίζεται στις έννοιες της «μητρότητας» και της «πατρότητας» (…) Όλες οι ανωτέρω διατάξεις για την ίδρυση της συγγένειας δεν αναφέρονται, π.χ., σε «γονεϊκότητα», αλλά σε «πατρότητα» ή «μητρότητα» (…). Υπό την έννοια αυτή, ιδίως στην περίπτωση τέκνων που θα γεννηθούν π.χ. με ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης των ομόφυλων γονέων τους, τα παιδιά δεν θα μπορούν να συνδεθούν νομικά και με τους δύο γονείς τους, με ευθεία εφαρμογή των κείμενων διατάξεων για την ίδρυση συγγένειας που βασίζονται στα τεκμήρια της πατρότητας και της μητρότητας. Συνδέονται με τον ένα γονέα, και αυτό δημιουργεί περαιτέρω ζητήματα που απορρέουν από την έλλειψη νομοθετικά αποτυπωμένου δεσμού με τον ομόφυλο σύζυγο, π.χ., δικαιώματα του οικογενειακού και του κληρονομικού δικαίου και θέματα ιθαγένειας του τέκνου. Ο ίδιος προβληματισμός ισχύει και στην περίπτωση της υιοθεσίας, όπου τα άρθρα 1542 επ. ΑΚ αναφέρονται σε «θετό γονέα». Όμως, το ζήτημα της έμφυλης αναφοράς των γονεϊκών ρόλων θα ανακύψει κατά τη ληξιαρχική καταχώριση της υιοθεσίας, αν δεν υπάρξει τροποποίηση, και μάλιστα παράλληλη, προς τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, της σχετικής νομοθεσίας».

Σύμφωνα με βουλευτές της πλειοψηφίας που εκφράζουν ισχυρό προβληματισμό για τις προωθούμενες ρυθμίσεις η συγκεκριμένη αναφορά της επιστημονικής επιτροπής “φωτογραφίζει” την μελλοντική αναγκαστική απάλειψη των όρων μητέρας και πατέρα και την αντικατάσταση τους με το γονέας 1 και 2.

Πέραν αυτού η έκθεση εστιάζει και στο άρθρο 11 του νομοσχεδίου και ειδικότερα σε ότι αφορά την παρένθετη μητέρα σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι ενδεχομένως να προκύπτει δυσμενής μεταχείριση ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα έναντι ζευγαριών από το εξωτερικό. Σύμφωνα με το άρθρο 11 η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίζει γονεϊκή σχέση η οποία έχει καταχωριστεί ή θα καταχωριστεί στο μέλλον σε δημόσια έγγραφα τρίτης χώρας ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτή συνάφθηκε και ανεξαρτήτως του αν η διαδικασία είναι αποδεκτή από το εθνικό δίκαιο. «Γεννάται προβληματισμός αν με την προτεινόμενη ρύθμιση τυγχάνουν, κατ’ αποτέλεσμα, δυσμενέστερης μεταχείρισης Έλληνες πολίτες στην ημεδαπή, η ίδρυση γονεϊκών σχέσεων των οποίων δεν αναγνωρίζεται από το ελληνικό δίκαιο ή έχει κριθεί άκυρη, επειδή λαμβάνει χώρα με τρόπο που δεν ρυθμίζεται ή δεν επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, μολονότι αυτοί τελούν υπό όμοιες, κατά τα λοιπά, συνθήκες» αναφέρει η Έκθεση.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.