Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, ἤρθαμε στὴν ἐκκλη­σιά, ν᾽ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας στὸ Θεό· κι ἀπόψε ἰδιαιτέρως, ν᾽ ἀκούσουμε τὸ ὁλόγλυκο ἀγγελι­κὸ τραγούδι τῆς Παναγί­ας, τὸν Ἀκά­θιστο ­ὕμνο.

Πα­­λαιότερα οἱ γυναῖκες γράμματα δὲν ἤξε­ραν, τηλεοράσεις δὲν εἶχαν, εἶχαν ὅ­μως στὴν καρδιὰ Θεό, καὶ τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Θεοτόκου τοὺς ἤ­­­ξεραν. Τώρα; ξέρουν τραγούδια τοῦ σα­τανᾶ, τρα­­γούδια τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας δὲν ξέρουν.

Ἕνα τμῆμα τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς, πρὶν ἀ­πὸ τοὺς Χαιρετισμούς, εἶνε ὁ Κανόνας τοῦ Ἀ­κα­­θίστου. Ἀρχίζει «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται πνεύματος…». Ἐκεῖ πρὶν ἀπὸ κάθε τροπάριο οἱ ψάλτες λένε τὸ στίχο «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς». Σ᾽ αὐτὸ τὸ στίχο θέλω νὰ κά­νουμε τώρα μία μικρὴ πρακτικὴ ἐμβάθυνσι.
Ἤρθαμε ἀπόψε νὰ παρακαλέσου­με τὴ Μητέρα τοῦ Χριστοῦ· γιατὶ Ἐκείνη ἀκούει, καὶ κάνει θαύμα­τα. Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι· δικαίωμά τους. Ἂν καὶ δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ποὺ δὲν πιστεύει· ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ Θεό, θὰ πιστέψῃ στὸν δι­άβολο ἢ κάπου ἀλ­λοῦ. Ὅποιος λοιπὸν πιστεύει ὅ­τι ὁ Χριστὸς ἦρθε στὴ γῆ, ὅτι γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ τὴν παρακαλεῖ, αὐτὸς βλέπει θαύματα.

Νὰ μετρήσουμε τὰ θαύματα; Ἂν ἤθελα ἀπόψε νὰ σᾶς πῶ θαύματα τῆς Παναγίας, θὰ ἔφταναν μεσάνυχτα, θὰ ξημερώναμε· καὶ ὄχι μιὰ ἢ δυὸ καὶ τρεῖς μέρες, ἀλλὰ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο νὰ σᾶς διηγοῦ­μαι –ἐσεῖς νὰ εἴ­χατε ὑπομονὴ κ᾽ ἐγὼ νὰ εἶχα δύνα­μι–, δὲν θὰ μᾶς ἔφτανε. Τὰ θαύματα εἶνε ἀμέτρητα.
Γι᾽ αὐτὸ ἀπ᾿ ὅλα τὰ θαύματα τῆς Παναγίας διαλέ­γω ἕνα· ἕνα θαῦμα ποὺ διάβασα σὲ παλαιὸ βιβλίο. Θὰ σᾶς τὸ πῶ μὲ ἁπλᾶ λόγια· θέλω νὰ προσέξετε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.