ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τον Πατριαρχικό Επίτροπος Άκκρης – Πτολεμαΐδας, Αρχιμανδρίτη Σιλουανό και αντιπροσωπεία του Σώματος Αραβόφωνων Προσκόπων δέχθηκε το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.
Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας:

Α. Ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἄκκρης – Πτολεμαΐδος Ἀρχιμανδρίτης π. Σιλουανός μετά τῶν δώδεκα Ἱερέων ἐφημερίων τῆς δικαιοδοσίας τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τό Σάββατον 14ην / 27ην Ἰανουαρίου 2024.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν οἱ Ἱερεῖς ἐχαιρέτισαν τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους καί ἐπαρουσίασαν τά θέματα τῆς Μητροπόλεως καί τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν, διά τά ὁποῖα ὁ Μακαριώτατος ἔδωσε τάς δεούσας ὁδηγίας καί ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Σταυροφόρου εἰς τόν ἐφημέριον τῆς κώμης Κούφρ Γιασσίφ Πρεσβύτερον π. Φάραχ-Χαράλαμπον Φαράχ καί εἰς τόν Πρεσβύτερον π. Σάββαν Μαχούλη, ἐφημέριον ὡσαύτως τῆς κώμης ταύτης καί βοηθόν ἐφημερίου τῆς κώμης Ταρσίχας.

Εἰς τήν συνάφειαν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἀνέφερεν εἰς τούς ἐπισκεφθέντας Αὐτόν Ἱερεῖς τούτους τό γεγονός, τό ὁποῖον ἔλαβε χώραν τήν χθές εἰς τήν Ἀνατολικήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τοῦ ἀργυροῦ Ἰωβηλαίου ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Προσκυνήματος τῆς Βαπτίσεως εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν τελείαν διοργάνωσιν αὐτοῦ παρά τῆς Ἰορδανικῆς Κυβερνήσεως καί ὑπό τῆς Μητροπόλεως Ἀμμάν ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρον καί εἰς τήν ἀθρόαν συμμετοχήν τοῦ λαοῦ καί ἐκπροσώπων διαφόρων κρατῶν.

Β. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη ἀντιπροσωπείαν τοῦ Σώματος τῶν Ἀραβοφώνων Προσκόπων διαβιούντων εἰς Ἰσραήλ, ἀριθμοῦντων περί τάς 3.000 μέλη καί δραστηριοποιουμένων εἰς τήν κώμην Κούφρ Γιασσίφ, ὑπό τόν Πρόεδρον αὐτῶν κ. Νάντερ Σαμαάν μετά τοῦ κ. Δαυΐδ Μανσούρ, τῆς κ. Ἔστερ Ἀμπουμάνε, τοῦ κ. Τζίριες Γιακούμπ Γαντούς τοῦ κ. Νικόλα Λιμάνη καί τοῦ υἱοῦ τοῦ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἄκκρης κ. Φουάντ Μπρέκ κ.ἄ.

Οἱ Πρόσκοποι ὑπέβαλαν τά σέβη αὐτῶν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου Ἔτους καί ηὐχαρίστησαν Αὐτόν διά τήν παρασχεθεῖσαν κατά τό παρελθόν εἰς αὐτούς βοήθειαν, ὡς ἀνέφεραον οἱ ἴδιοι ἐν λεπτομερείᾳ εἰς Αὐτόν.

Οἱ Πρόσκοποι ἀνεφέρθησαν ἰδιαιτέρως εἰς τάς σχέσεις αὐτῶν μετά τῶν Προσκόπων καί ἄλλων κρατῶν, ὡς τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Σερβίας καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, διά νά ἐπισκεφθοῦν τό Σῶμα Προσκόπων τῆς Ἑλλάδος κατά τό προσεχές θέρος.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τάς προσπαθείας αὐτῶν διά τήν καλλιέργειαν κλίματος συνυπάρξεως καί συμφιλιώσεως καί ἐπῄνεσε τήν δρᾶσιν αὐτῶν διά τήν παιδείαν τῆς νεολαίας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.