ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τρίτην, 27ην Δεκεμβρίου/ ἡμέραν ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου (Π. Ἡ) (9ην Ἰανουαρίου 2024) ἐπεσκέφθησαν τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον διά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων ἡμῶν καί ὑποβολήν σεμνῶν ἑορτίων χαιρετισμῶν αἱ κάτωθι Ἐκκλησίαι:

Α. Ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν -Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς

Β. Τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς Ἱεροσόλυμα

Γ. Ἡ Κοπτική Ἐκκλησία εἰς Ἱεροσόλυμα

Δ. Ἡ Συριανική Ἐκκλησία εἰς Ἱεροσόλυμα

Ε. Ἡ Αἰθιοπική Ἐκκλησία εἰς Ἱεροσόλυμα

ΣΤ. Ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλησία εἰς Ἱεροσόλυμα

Ζ. Ἡ Λουθηρανική Ἐκκλησία καί

Η. ἡ Ἀδελφότης τοῦ Πατριαρχείου τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ὅλους τούτους τούς ἐκπροσώπους τῶν ἐκκλησιῶν ἡμῶν περί τούς ἑκατόν ἐδέχθη φιλαδέλφως ὁμοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ηὐχαρίστησεν αὐτούς διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων ἡμῶν λέγων ὅτι ἡ ἐπίσκεψις αὕτη τελεῖται καί εἰς ἀνάμνησιν τοῦ λίαν σημαντικοῦ γεγονότος τῆς συναντήσεως τοῦ Πάπα Παύλου τοῦ ΣΤ’ μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου εἰς Ἱεροσόλυμα τό ἔτος 1964 καί ὅτι συνεχίζοντες εἰς τό πνεῦμα τῆς ἐνάρξεως τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου τούτου ἡμεῖς αἱ τοπικαί ἐκκλησίαι εἰς Ἱεροσόλυμα δίδομεν μίαν κοινήν μαρτυρίαν ἔναντι τῶν ποικίλων προκλήσεων καί κυρίως ἔναντι τῶν θυμάτων τοῦ χριστιανικοῦ ποιμνίου καί πάσης χειμαζομένης ψυχῆς ἐκ τοῦ συνεχιζομένου πολέμου εἰς Γάζαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.