Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)» και καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2.

oaed.gr: Ενέργειες του έργου
Οι Ενέργειες που συνιστούν το εγκεκριμένο Έργο είναι οι εξής:

Ενέργεια Α – Επαγγελματική Συμβουλευτική, η οποία περιλαμβάνει
πέντε στάδια.
Ενέργεια Β – Επαγγελματική Κατάρτιση
Ενέργεια Γ – Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης.
Ενέργεια Δ – Επιδότηση θέσεων εργασίας.

Μετά τη λήξη των έξι μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον έξι μήνες, χωρίς επιχορήγηση. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 26 ευρώ και δεν υπερβαίνει τις 25 ημέρες το μήνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε υποκατάστημά της θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.

oaed.gr: Σε ποιους απευθύνεται

«ΔημοσιογραφικόςΟργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
«Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)

«Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 – Αττική (Attiki)
Οι παραπάνω εταιρείες είναι όλες του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές δραστηριότητες» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2), που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης.

oaed.gr: Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΕΔ καλεί επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing».

Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS2 Περιφέρεια Αττικής (EL30)»

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίστηκε η Τρίτη 7-7-2020 και ώρα 11:00 πμ με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 27-9-2020 και ώρα 23:59 μμ.

Ποιοι έλαβαν τα αναδρομικα των επικουρικών συντάξεων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.