Συντονισµένες προσπάθειες ξεκινούν άµεσα οι αρµόδιοι των πληρωµών, µε στόχο έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου – πριν τις δεύτερες κάλπες – να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεµότητες στα θέµατα των πληρωµών. Αφενός πρέπει να ξεµπερδέψουν µε τις πιστώσεις για να µείνει «χώρος» και χρόνος για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε και αφετέρου επικρέµεται ο κοινοτικός κανονισµός που επιβάλλει κλείσιµο των πληρωµών µέχρι τις 30 Ιουνίου, προς αποφυγήν καταλογισµών και προστίµων στη χώρα µας.

Τι έχουν να περιµένουν οι αγρότες; Αρχικά τις απλήρωτες περιπτώσεις της ενιαίας της περσινής χρονιάς, οι οποίες µετά τις σχετικές διορθώσεις και τον επιτόπιο έλεγχο θα βγάλουν χρήµατα. Μαζί µε αυτές και το κοµµάτι των µεταβιβάσεων και κυρίως αυτές που σχετίζονται µε κληρονοµιές, αλλά και οι απλήρωτοι της συνδεδεµένης βόειου κρέατος αφενός που δεν πληρώθηκαν καθόλου και αφετέρου µια οριζόντια συµπληρωµατική πληρωµή για όλους τους κτηνοτρόφους, για την οποία δεσµεύτηκαν οι αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις αρχές Μαΐου όταν οι παραγωγοί πληρώθηκαν 114 ευρώ έναντι των 131 ευρώ το ζώο, όπως ήταν τις προηγούµενες χρονιές. Μάλιστα λίγο µετά την πίστωση αναφερόταν ότι θα γίνει επαναπροσδιορισµός του τελικού αριθµού των επιλέξιµων ζώων και της τιµής ενίσχυσης, για να ακολουθήσει συµπληρωµατική πληρωµή σε όλους τους δικαιούχους. Επιπλέον πρέπει να τακτοποιηθεί και ένας αριθµός ζώων, που εξαιρέθηκε από την πρώτη πίστωση, για τον οποίο κατά τη λήψη των στοιχείων τους από την Κτηνιατρική Βάση ∆εδοµένων (ΚΒ∆), υπήρξαν αναντιστοιχίες στις καταχωρίσεις ενωτίων σε σχέση µε την χρονική περίοδο παραµονής τους στην εκµετάλλευση.

Στις υποχρεώσεις προς τους αγρότες και τα υπόλοιπα των προγραµµάτων του 2022, µε προέχουσα τη δεύτερη δόση των βιολογικών και των αυτόχθονων φυλών. Εν τω µεταξύ, οι βιοκαλλιεργητές καλούνται σε διόρθωση των σφαλµάτων (απορριπτόµενες συµβάσεις) µε εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συµβάσεών τους µε σύµβουλο µέχρι τις 28 Μάϊου και οι δικαιούχοι των αυτόχθονων φυλών να καταθέσουν αντίγραφα των ενηµερωµένων χειρόγραφων µητρώων καταγραφής για όλες τις ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων µέχρι τις 31 του µήνα. Μάλιστα, σηµειώνεται αρµοδίως ότι τα αποτελέσµατα του νεότερου ελέγχου και στα δύο προγράµµατα θα ληφθούν υπόψη στην πρώτη εκκαθάριση πληρωµών του έτους 2022, ενώ ο Οργανισµός Πληρωµών τονίζει ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ανελαστικά, δεδοµένου ότι µέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες πληρωµές εκκαθάρισης για το έτος αιτήσεων 2022.

Σε αυτά που περιµένουν οι αγρότες είναι και κάποια υπόλοιπα από τη βασική και το πρασίνισµα για όσα αγροτεµάχια ήταν στο monitoring, για τα οποία δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αφορά περισσότερο την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι κάποιοι παραγωγοί αυτής της κατηγορίας δεν πληρώθηκαν την ειδική ενίσχυση βάµβακος, ενώ και κάποιοι άλλοι έχουν ακόµα απλήρωτα βασική και πρασίνισµα για τα αγροτεµάχια που ήταν στον έλεγχο. Όσον αφορά την ειδική ενίσχυση, υπενθυµίζεται ότι έχουν γίνει συνολικά τρεις πιστώσεις, σε καµία από τις οποίες δεν συµπεριελήφθησαν τα αγροτεµάχια που εµπλέκονταν µε το monitoring. Πάντως, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ειδική ενίσχυση βάµβακος του έτους 2022 αίτηση υπέβαλαν 42.609 παραγωγοί, ενίσχυση ύψους 178,8 εκατ. ευρώ έλαβαν 40.946, ενώ 1.663 παραγωγοί δεν πληρώθηκαν, από τους οποίους 320 δεν έχουν προβεί σε καµία παράδοση συσπόρου βάµβακος και δεν µπορούν να λάβουν ενίσχυση και 1.343 παραγωγοί έχουν ευρήµατα από διοικητικό έλεγχο, τηλεπισκόπιση, monitoring ή έχουν υποβάλει διοικητικές πράξεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση τους. Η πληρωµή αυτών των παραγωγών, εφόσον δεν προκύψουν θέµατα µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας των εκτάσεων που δηλώθηκαν µε καλλιέργεια βάµβακος, θα γίνει µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου.

Αρκετοί είναι και οι αγρότες µε µεταβιβάσεις από κληρονοµιά ή ενοικίαση, οι φάκελοι των οποίων δεν έχουν πάει ακόµα στα Περιφερειακά Υποκαταστήµατα και δεν έχει γίνει ο σχετικός έλεγχος. Βέβαια, να σηµειωθεί ότι αυτό «σέρνεται» από τον περασµένο ∆εκέµβριο και το γνώριζαν και οι αρµόδιοι των πληρωµών, δεδοµένου ότι στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την εξόφληση της ενιαίας αναφέρεται ότι «οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης έτους αιτήσεων 2022, πλην µικρών εξαιρέσεων για τις οποίες απαιτείται επί πλέον έλεγχος ή προσκόµιση δικαιολογητικών.

Αποζηµιώσεις 38,6 εκατ. σε αλιείς λόγω ουκρανικής κρίσης

Σε πληρωµές ύψους 38,6 εκατ. ευρώ προχώρησε το υπουργείο σχετικά µε τις αποζηµιώσεις αποζηµιώσεων σε αλιείς και ιχθυοκαλλιεργητές για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε εξαιτίας του πολέµου στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις αυτής στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διάστηµα 24/02/2022 – 31/12/2022. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, στην πρώτη δόση καταβλήθηκαν 14.370.498,84 ευρώ σε 5.735 αλιείς και 16.249.994,1 ευρώ σε 71 εταιρείες υδατοκαλλιέργειας και στη δεύτερη 4.727.091,71 ευρώ σε 2.718 αλιείς και 3.176.763,10 ευρώ για τους υδατοκαλλιεργητές. «Κλείνει ένας κύκλος αποζηµιώσεων στον αλιευτικό τοµέα µε 59.511.664 ευρώ», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.