ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗ: Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ στην Ελληνική Αστυνομία και πότε καταβάλλονται τα επιδόματα ΚΕΑ.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ Αστυνομία: Αυτεπάγγελτα η Ελληνική Αστυνομία θα αναζητήσει και θα βρει τα εξής δικαιολογητικά:

Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης

Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία

Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του επιτυχόντα

Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση

Οι υποψήφιοι υποβάλουν κατά περίπτωση -για να τεκμηριώσουν ιδιότητες των πρόσθετων προσόντων- τα εξής:
Φωτοαντίγραφο πτυχίου δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας “Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών”

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ Αστυνομία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού

Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2)
Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης

Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ Αστυνομία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα εξής:

Η Υπουργική Απόφαση είναι προάγγελος της προκήρυξης αλλά δεν είναι η προκήρυξη

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ Αστυνομία: Η νέα προκήρυξη θα εμπεριέχει όσα αναφέρει η Υπουργική Απόφαση με επιπλέον στοιχεία που αφορούν αριθμό θέσεων, προθεσμίες, διευθύνσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στην μπορούν από τώρα να κάνουν την αναγκαία προεργασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν:
Αίτηση συμμετοχής με φωτογραφία

Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών – Απολυτήριο Λυκείου

Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη, δεν υπηρετούν τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Πότε ξεκινά η πληρωμή για επιδόματα ΚΕΑ.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.