Περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη της προθεσμίας έχουν ήδη υποβληθεί 708.408 αιτήσεις.

Ειδικότερα, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως και τις 8 Δεκεμβρίου από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 προκειμένου να του καταβληθεί ως προκαταβολή έως τις 22 Δεκεμβρίου το συνολικό ποσό επιδόματος που του είχε δοθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023.

Ειδικά για τους δικαιούχους που έλαβαν αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2022-2023, η προκαταβολή ορίζεται στο ήμισυ του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί, ενώ σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έλαβε κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 προκαταβολή που υπολειπόταν του μισού της αξίας των επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, τότε δεν είναι δικαιούχος προκαταβολής.

To ποσό της προκαταβολής θα αφαιρείται από τις αμέσως επόμενες καταβολές του επιδόματος.

Τα είδη καυσίμων θέρμανσης που επιδοτούνται
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο επίδομα συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από τη 13η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ’ εξαίρεση για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024, ενώ κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Για όλα, πάντως, τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, θα πρέπει να καταχωρηθούν οι σχετικές αποδείξεις, ενώ ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης υποχρέωση καταχώρησης των παραστατικών έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙΠΕΘΕ) στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης θέρμανσης (ΗΦΑΙΣΤΟΣ).

Η εκπρόθεσμη καταχώρηση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο μέλος ΔΙΠΕΘΕ. Εκτός των αποδείξεων του πετρελαίου θέρμανσης, οι υπόλοιπες για όλα τα άλλα είδη καυσίμων, για αγορές από 1η Οκτωβρίου 2023 έως και 31η Μαρτίου 2024, θα πρέπει να καταχωρηθούν έως 15 Απριλίου 2024.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.