Επιλέξιμοι ασκούμενοι Δικηγόροι είναι οι απόφοιτοι Νομικής Σχολής της Ημεδαπής ή απόφοιτοι Νομικών Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο Νομικής και δεν έχουν ξεκινήσει την πρακτική άσκηση.

Ο τρόπος συμμετοχής και επιλογής των ασκούμενων Δικηγόρων θα πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αναπτύχθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου».

3) Η επιλογή των ασκούμενων Δικηγόρων θα γίνεται με τα κάτωθι κριτήρια-μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Βαθμός πτυχίου:
5.00 – 8.49: Βαθμός Πτυχίου * 1,5 μόριο
> 8.50: Βαθμός * 3,5 μόρια

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αριθμός τέκνων του ιδίου
Αριθμός Τέκνων * 5 μόρια (ανά τέκνο) με μέγιστη δυνατή μοριοδότηση τα 25 μόρια
Αναπηρία
Υποψήφιος ή συγγενής πρώτου βαθμού (τέκνο ή γονέας ή σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας ≥ 50% λαμβάνει τα εξής μόρια:
50-70%% αναπηρία = 50 μόρια
71% και πάνω ποσοστό αναπηρίας=75 μόρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)
Υποψήφιος – δικαιούχος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) λαμβάνει 20 μόρια

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια θα προκύψει αυτόματα πίνακας στον οποίο θα κατατάσσονται όλοι οι απόφοιτοι νομικών σχολών που είναι υποψήφιοι ωφελούμενοι Πρακτικής Άσκησης της Περιόδου υποβολής αιτήσεων. Με βάση την μοριοδότηση των υποψηφίων και τις δηλώσεις τους για τη σειρά προτίμησης των φορέων υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στους οποίους θέλουν να διεξάγουν την Πρακτική τους Άσκηση, πραγματοποιείται η αντιστοίχιση των θέσεων άσκησης.

4) Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στο πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι έγγραφα:

α) Έγγραφο ανακήρυξης πτυχιούχου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
β) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) σε περίπτωση αναπηρίας του ίδιου του υποψηφίου.
γ) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ή γονέα ή συζύγου.

Επιδοτούμενη άσκηση 2400 υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες

για την απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου

Η αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 ευρώ € μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος που θα καταβάλλεται κάθε μήνα

Αριθμ. 28242 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3015/08.07.2021
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου».

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.