Μέ λιτό καί ἀπέριττο τρόπο γιορτάσθηκε καί φέτος, τήν Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, ἡ ἐπέτειος τῆς Μάχης τῆς Κονίτσης, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου στήν Κόνιτσα.

Τό σύνολο τῶν ἐκδηλώσεων διοργάνωσαν – ἀπό κοινοῦ – γιά μιά ἀκόμη φορά – τό Παράρτημα Ιωαννίνων τῆς Ἑνώσεως Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ (Ε.Α.Α.Σ.) καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης.

Τό πρωΐ, τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία μέ τήν συμμετοχή Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως και, στήν συνέχεια, τό Ἀρχιερατικό Μνημόσυνο – χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ανδρέου – ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἡρωϊκώς ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων κατά τήν προάσπιση τῆς Κονίτσης.

Ἡ ὁμώνυμη Μάχη, ξεκίνησε τά χαράματα, ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων τοῦ 1947, μέ τήν ἐπίθεση τῶν ἀνταρτῶν τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ Ἑλλάδος (Δ.Σ.Ε.) τοῦ Μάρκου Βαφειάδη, ἑναντίον τῶν μικρῶν στρατιωτικῶν τμημάτων καί τῶν ἡρωϊκῶν κατοίκων τῆς πόλεως, καί ὁλοκληρώθηκε ἀνήμερα τῶν Θεοφανείων μέ τήν ὁριστική νίκη τῶν Ἐθνικῶν Δυνάμεων.

Οἱ ἀντάρτες, εἶχαν ὡς ἀπώτερο στόχο καί σκοπό, μετά τήν κατάληψη τῆς Κονίτσης, νά τήν ἀνακηρύξουν «πρωτεύουσα» τοῦ «ἐλεύθερου κράτους» πού ἤθελαν νά ἱδρύσουν καί ἕδρα τῆς «Προσωρινῆς Κυβέρνησης τοῦ Βουνοῦ». Σέ μιά τέτοια περίπτωση, θά μποροῦσαν νά λαμβάνουν ἐπίσημα βοήθεια ἀπό τά κομμουνιστικά κράτη, τά ὁποῖα θά εἶχαν σπεύσει νά τούς ἀναγνωρίσουν.

Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου, ἔλαβε χώρα ἡ κεντρική ὁμιλία ἀπό τόν κ. Δημήτριο Καλησπεράτη, Σχη (Π.Ζ.) ἐ.ἀ. καί Πρόεδρο τῆς Ε.Α.Α.Σ. Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε μέ γλαφυρό τρόπο στά γεγονότα τῆς Μάχης, ἀλλά καί στήν μεγάλη σημασία της γιά ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, καθώς ἄν δέν νικοῦσε ὁ Ἐθνικός Στρατός θά εἴχαμε τόν ἀκρωτηριασμό τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος.

Στήν σύντομη ὁμιλία του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἀναφέρθηκε στήν τονωτική γιά τόν στρατό καί τούς κατοίκους τῆς Κονίτσης ἐπίσκεψη στήν Κόνιτσα, τῆς τότε Βασιλίσσης Φρειδερίκης – τήν 7η Ιανουαρίου 1947 – ἡ ὁποία ἀγνόησε τίς συμβουλές καί τίς ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις τῶν στρατιωτικῶν τῆς 8ης Μεραρχίας, οἱ ὁποῖοι θεωροῦσαν ἄκρως ἐπικίνδυνο τό ὅλο ἐγχείρημα. Τῆς ἐπιφυλάχθηκε ἐνθουσιώδης ὑποδοχή, ἐνώ ἡ Φρειδερίκη πρωτοστάτησε κατόπιν στήν ἀνέγερση τοῦ Νοσοκομείου Κονίτσης.

Γι’ αὐτό – συνέχισε ὁ Σεβασμιώτατος – θεωρῶ ἀπαραίτητη τήν ἐπανατοποθέτηση τοῦ ἀγάλματος τῆς τότε Βασιλίσσης τό ὁποῖο φιλοτεχνήθηκε, λίγα χρόνια μετά τήν ἐπίσκεψη, ἀπό τόν διάσημο γλύπτη Μιχαήλ Τόμπρο – Καθηγητή τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν καί Ἀκαδημαϊκό – γιά νά ἀποδοθεῖ σ’ αὐτήν ἡ ὀφειλόμενη τιμή.

Νά μήν λησμονοῦμε ἐπίσης ὅτι τότε ἡ κώμη τῆς Κονίτσης ἀνυψώθηκε σέ Δῆμο, γιά νά τιμηθεῖ ἡ προσφορά της σέ ἐκείνη τήν ἡρωϊκή Μάχη. Δήλωσε δέ, ὅτι γιά ὅσα χρόνια τοῦ τό ἐπιτρέψει ὁ Ἅγιος Θεός, θά δίνει τό παρών στίς κατ’ ἔτος ἐκδηλώσεις γιά τήν Μάχη τῆς Κονίτσης, ὥστε νά τιμᾶ ὅσους θυσιάσθηκαν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο κατά τήν διάρκειά της.

Κατόπιν, ἀκολούθησε στήν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, δίπλα στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου, σύντομη δεξίωση τῶν διοργανωτῶν καί ὅλων τῶν παρισταμένων.

Κατά τήν διάρκειά της, παρουσιάσθηκαν γιά πρώτη φορά χάρτες πού ἀποτυπώνουν τίς κινήσεις ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων μερῶν, τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς κάθε πλευρᾶς, καθώς καί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς Μάχης τῆς Κονίτσης.

Παράλληλα, ἐκτέθηκαν ἀντίγραφα ἐφημερίδων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, καθώς καί ἄλλα στοιχεῖα γιά τό κλῖμα μιᾶς περιόδου πού δυστυχῶς πολλοί ἀγνοοῦν.

Ἡ συνολική παρουσίαση καί ἡ ἀναλυτική περιγραφή ὅσων ἐκτέθηκαν, πραγματοποιήθηκαν ἀπό τόν κ. Ἀθανάσιο Λάκκα, Ανχη (Π.Ζ.) ἐ.ἀ. καί ἄριστο γνώστη τῶν γεγονότων, ὁ ὁποῖος ἐντυπωσίασε κυριολεκτικά τούς παρόντες μέ τήν ἀφήγηση καί τίς λεπτομέρειες τῶν γεγονότων ἐκείνης τῆς περιόδου.

Τέλος, ὅλοι οἱ συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν στό παραπλήσιο κοιμητήριο ὅπου βρίσκονται τόσο τό Μνημεῖο Πεσόντων ὅσων ἔπεσαν κατά τήν Μάχη τῆς Κονίτσης, ὅσο καί οἱ τάφοι κάποιων στρατιωτῶν πού εἶχαν ἐνταφιασθῆ ἐκεῖ.

Πραγματοποιήθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ανδρέα, ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνων, ἑνός λεπτοῦ σιγή καί ὁ Ἐθνικός Ὕμνος, τόν ὁποῖο ἔψαλλαν ὅλοι οἱ προσκυνητές, ἀνανεώνοντας τήν συνάντηση τους – πρῶτα ὁ Θεός – γιά τήν ἑπόμενη χρονιά.

Στίς ἐκδηλώσεις ἔδωσαν τό παρών – πέρα ἀπό τούς διοργανωτές – ὁ Δήμαρχος Κονίτσης κ. Νικόλαος Ἐξάρχου, ἀντιπροσωπεῖες φορέων καί συλλόγων ἀπό τά Ἰωάννινα καί τήν Κόνιτσα, καθώς καί ἁπλοί προσκυνητές ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Πατρίδας μας.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.