Σήμερον, Δευτέραν, 27ην Ἰανουαρίου 2020, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, ἐπέστρεψε διά τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν ἐκ Γενεύης εἰς τήν Πόλιν, ὁλοκληρώσας τήν συμμετοχήν Του εἰς τό Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Φόρουμ του Davos, ἔνθα ὡμίλησε κατ' ἐπανάληψιν εἰς διαφόρους Ἐπιτροπάς καί ἔσχεν ἐπικοινωνίας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, ὡς μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Μητσοτάκη, τοῦ πρῴην Ἀντιπροέδρου τῶν Η.Π.Α. Al Gore κ.ἄ.

Ὁ Παναγιώτατος καθ’ ὅλας τάς ὁμιλίας καί ἐπαφάς Αὐτοῦ προσεπάθησε νά ἐκθέσῃ τήν Ὀρθόδοξον ἄποψιν ἐπί τῶν συγχρόνων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος καί νά δώσῃ τήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐνώπιον τῆς διεθνοῦς κοινῆς γνώμης, εὐρέως ἐκπροσωπηθείσης καί τήν φοράν ταύτην εἰς τό Παγκόσμιον Οἰκονομικόν Φόρουμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.