Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Οκτωβρίου - Εορτολόγιο: Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ανήκε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή της ήταν βουτηγμένη μέσα στον οίστρο των αμαρτωλών ηδονών.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Οκτωβρίου – Εορτολόγιο: Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ

Στο έτος 453 μ.Χ. μία μέρα που οι χριστιανοί τελούσαν πανήγυρη υπέρ κάποιων μαρτύρων άκουσε θερμό κήρυγμα για την αγνότητα από τον άγιο επίσκοπο Νόννο. Τόσο πολύ επηρεάστηκε από το κήρυγμα και από την αγνή όψη των χριστιανών, ιδιαίτερα των νεαρών ανδρών και γυναικών, που είδε στη σύναξη που την συνταράχθηκε βαθειά μέσα της.

Κατευθείαν απαρνήθηκε την προηγούμενη άσωτη ζωή της, μετανόησε πραγματικά και αφού κατηχήθηκε για την χριστιανική πίστη βαπτίστηκε. Πώλησε όλα τα υπάρχοντά της και έδωσε τα χρήματα στους φτωχούς. Στο εξής ήταν απεριποίητη και φορούσε τρίχινα φορέματα. Μετά από ένα διάστημα πήγε στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους και παρέμεινε εκεί. Αποσύρθηκε στο όρος των Ελαιών και εκεί σε ένα κελί η οσία πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της με σκληρή άσκηση μέχρι την κοίμησή της.

Πραγματικά η οσία Πελαγία αποτελεί την απόδειξη του λόγου του Χριστού προς τους Φαρισαίους ότι «οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν υμάς εις την βασιλείαν του Θεού». Αποδεικνύεται πως αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία και τον αγιασμό δεν είναι ο φαρισαϊκός περιορισμός σε μία κοινωνική αξιοπρέπεια και μία τυπική χριστιανική ζωή, αλλά πρωτίστως η συναίσθηση της αμαρτωλότητας και η αληθινή μετάνοια.

Η μνήμη της οσίας Πελαγίας τιμάται στις 8 Οκτωβρίου.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐξ ἀκανθῶν καθάπερ ρόδον εὐῶδες, τὴ Ἐκκλησία Πελαγία ἐδείχθης, ταὶς ἐναρέτοις πράξεσιν εὐφραίνουσα ἠμᾶς, ὅθεν καὶ προσήγαγες, ὡς ὀσμὴν εὐωδίας, τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, τὸν σὸν βίον Ὁσία. Ὂν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἠμᾶς, παθῶν παντοίων, ψυχῆς τὲ καὶ σώματος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. δ’.
Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν
Τὸ σῶμα τὸ σὸν νηστείαις κατατήξασα, ἀγρύπνοις εὐχαῖς, τὸv Κτίστην καθικέτευες, τοῦ λαβεῖν σῶν πράξεων, τὴv τελείαν Μῆτερ συγχώρησιv, ἢν καὶ ἔλαβες ἀληθῶς, ὁδὸν μετανοίας ὑποδείξασα.

Κάθισμα

Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν.
Μετανοίας τῇ δρόσῳ τὴν τῶν παθῶν, ἀποσβέσασα φλόγα τὴν σεαυτῆς, ζωὴν ἀνατέθεικας, τῷ Θεῷ καὶ Σωτῆρί σου, διὰ τοῦτο κόσμον, φυγοῦσα ἐμόνασας, ἐν ἐρήμῳ βίον, Ἀγγέλων ζηλώσασα· ὅθεν σοῦ τὸ τέλος, μετὰ δόξης μεγάλης, θεόθεν τιμώμενον, ἐπεγνώσθη τοῖς πέρασι, Πελαγία πανένδοξε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Ὁ Οἶκος

Ὅσοι ἐν βίῳ ἁμαρτίαις ἐμολύνθητε, ὡς ὁ τάλας ἐγώ, ζηλώσωμεν τὴν μετάνοιαν, τὸν ὀδυρμόν τε μετὰ δακρύων τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας, ἵνα ταχὺ ἐκ Θεοῦ τὴν συγχώρησιν λάβωμεν, καθάπερ ἡ μακαρία, ἔτι ζῶσα, τὸν ῥύπον ἀπέπλυνε τῆς ἁμαρτίας, καὶ ἔλαβεν ἐκ Θεοῦ τὴν τελείαν συγχώρησιν, ὁδὸν μετανοίας ὑποδείξασα.

 

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.