Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Αυγούστου: «Δεύτε, αδελφοί, συνανέλθωμεν, τω Ιησού αναβαίνοντι εις το όρος το άγιον (εκεί ακουσόμεθα, φωνής Θεού ζώντος, Πατρός προανάρχου, δια νεφέλης φωτεινής, προσμαρτυρούσης εν θείω Πνεύματι, αυτού την γνωσιότητα, της αιωνίου Υιότητος, και τον νούν φωτιζόμενοι, εν φωτί φως οψόμεθα)».

Εορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Αυγούστου: Νόννα, Νόνα

Προεόρτια της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού ΓΙΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ 5 Αυγούστου – Εορτολόγιο ποιοι γιορτάζουν

Ο Κύριος προείπε στους μαθητές του για το ηθελημένο πάθος και τον θάνατό Του επί Σταυρού για τη σωτηρία του κόσμου. Επίσης, προείπε για τους κινδύνους και το τι θα βίωναν και οι ίδιοι, στη συνέχεια, απὸ τους ειδωλολάτρες και τους εν γένει εχθροὺς του Ευαγγελίου, λέγοντάς τους πως αυτές οι δοκιμασίες ανήκουν στην παρούσα ζωή. Εκείνο όμως που έχει ουσιαστικὴ σημασία είναι η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των ουρανών.

Η Εκκλησία σήμερα προετοιμάζει τους πιστούς, για την αυριανή γιορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, με ύμνους των οποίων το θεολογικό περιεχόμενο είναι ανάλογο και αναφέρεται στο πανίερο γεγονός της Μεταμορφώσεως.

«Χριστού της Μεταμόρφωση προϋπαντήσωμεν, φαιδρώς πανηγυρίζοντες τα προεόρτια. …Έφθασε η ημέρα της ένθεης χαράς και του θείου φωτισμού. Αύτη εστίν η ημέρα η προέρτιος, μεθ΄ήν μεταμορφούται, ο Χριστός συμπαρόντων Μωσέως και Ηλία και των αυτού Μαθητών εν τω όρει Θαβώρ.»

Ο Θεός Πατέρας βεβαιώνει ότι αυτός είναι ο αληθινά εκλεκτός Του Υιός, αυτόν καλούνται οι πιστοί να ακούουν και σε αυτόν να υπακούουν τον Αναστημένο Σωτήρα και Λυτρώτη.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Χριστοῦ τὴν Μεταμόρφωσιν προϋπαντήσωμεν, φαιδρῶς πανηγυρίζοντες τὰ προεόρτια, πιστοὶ καὶ βοήσωμεν. Ἔφθασεν ἡ ἡμέρα τῆς ἐνθέου εὐφροσύνης· ἄνεισιν εἰς τὸ ὄρος τὸ Θαβὼρ ὁ Δεσπότης, τῆς θεότητος αὐτοῦ ἀπαστράψαι τὴν ὡραιότητα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.