Εορτολόγιο - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα. Καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς.

Εορτολόγιο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Σεπτεμβρίου: Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων,Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Ο πατέρας της όμως, σκότωσε έναν Τούρκο, μετά από φιλονικία μαζί του. Για ν’ αποφύγει την τιμωρία του θανάτου, δέχτηκε τον μουσουλμανισμό. Αλλά η μητέρα της έμεινε σταθερή στον Χριστό και κάθε μέρα δίδασκε στην Ακυλίνα την αρετή και την πίστη.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες του πατέρα της και τις απειλές των Τούρκων, η Ακυλίνα δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Όταν την οδηγούσαν στο μαρτύριο την ακολουθούσε και η μητέρα της, που την παρότρυνε σ’ αυτό.

Η Ακυλίνα ήλεγχε με θάρρος τους Τούρκους και την θρησκεία τους, με αποτέλεσμα να πεθάνει μαρτυρικά, μετά από πολυήμερο ραβδισμό, στις 27 Σεπτεμβρίου 1764.

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ακυλίναν την θείαν ανευφημήσωμεν, οία θεόφρονα κόρην και Αθληφόρον Χριστού· τη αγάπη γαρ αυτού πίστει ηνδρίσατο, και καθείλε τον εχθρόν, δι’ αγώνων ιερών, και δόξης τυχούσα θείας, Χριστώ τω Λόγω πρεσβεύει, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον. Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.
Απαλώ εν σώματι, τον πολυμήχανον όφιν, τη λαμπρά αθλήσει σου, καταβαλούσα παρθένε, έδραμες, λαμπαδηφόρος τω σω Νυμφίω· έστεψαι, της αφθαρσίας τη ευπρεπεία, και πρεσβεύεις Ακυλίνα, υπέρ των πίστει ανευφημούντων σε.

Μεγαλυνάριον.
Πατρός παριδούσα το ασεβές, της μητρός τους λόγους, εγεώργησας μυστικώς· συ γαρ Ακυλίνα, αθλήσασα νομίμως, των ανομούντων ήσχυνας τα βουλεύματα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.