Εορτολόγιο- Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Ιουνίου: Ούτος ο Άγιος εκατάγετο μεν, από την παλαιάν Ρώμην, ήτον δε, κατά τους χρόνους του μεγάλου Ιουστινιανού, εν έτει φμα’ [541].

Εορτολόγιο- Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 27 Ιουνίου: Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίων, Πιερία, Πιέρα, Σαμψών

Διασκορπίσας δε εις τους πτωχούς τον πλούτον, οπού έμεινεν εις αυτόν από τους γονείς του, επήγεν εις την Κωνσταντινούπολιν, και περιπατήσας εις όλους τους ιερούς Ναούς, απόλαυσε πνευματικώς την καλλονήν αυτών και ωραιότητα.

Είτα καθίσας εις τόπον ήσυχον, ενετρύφα και κατεγίνετο εις την μελέτην των θείων Γραφών, προσέχωντας εις μόνον τον Θεόν.

Όθεν έγινε φανερός και γνώριμος, εις τον τότε αγιώτατον Μηνάν, τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, από αυτόν δε χειροτονηθείς Ιερεύς, έγινεν ένας από τους Κληρικούς.

Και λοιπόν ήτον σωτήριος λιμένας εις τους χειμαζομένους· καταφυγή, εις τους πενομένους· ιατρός, εις τους ασθενείς και χρήζοντας βοηθείας σωματικής.

Ήτον γαρ ο αοίδιμος και της ιατρικής τέχνης έμπειρος. Αυτός ιάτρευσε και τον βασιλέα Ιουστινιανόν, ο οποίος έπεσεν εις πάθος ανιάτρευτον.

Όθεν εκ τούτου θαυμάσας ο βασιλεύς την αρετήν του Αγίου, απέδιδε σέβας και τιμήν εις αυτόν.

Όθεν δια μέσου αυτού, έκτισεν ένα οίκον μεγαλώτατον και περιβόητον, και έκαμεν αυτόν ξενοδοχείον, τον δε Άγιον εκατάστησε σκευοφύλακα της Μεγάλης Εκκλησίας.

Και λοιπόν με τα τοιαύτα θεοφιλή έργα πολιτευσάμενος ο μακάριος Σαμψών, ανεπαύθη εν Κυρίω.

Το δε τίμιον αυτού λείψανον, εβάλθη εις τον μεγαλώτατον Ναόν του Αγίου Μωκίου, το οποίον βρύει μύρα, και πηγάζει καθ’ εκάστην ημέραν διαφόρους ιατρείας, εις δόξαν και αίνον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Τελείται δε η αυτού Σύναξις και εορτή, εις το παρ’ αυτού κτισθέν και συσταθέν ευαγές ξενοδοχείον. (Τον κατά πλάτος Βίον τούτου, όρα εις την Καλοκαιρινήν .)

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 3 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.