Από τους Αγίους Μάρτυρας τούτους, ο μεν Σαμωνάς και Γουρίας, εμαρτύρησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού και του δουκός Αντωνίνου, εν έτει σπη’ [288]. Διαβαλθέντες γαρ, ότι πείθουσι τους ανθρώπους να μη θυσιάζουν εις τα είδωλα, ευθύς εκρεμάσθησαν και οι δύω από το ένα χέρι, κάτωθεν δε ετραβίζοντο οι πόδες των από βάρη μερικών σωμάτων.

Και έτσι έμειναν κρεμασμένοι από την τρίτη ώρα έως την έκτη. Έπειτα κατεβασθέντες, ερρίφθησαν δεμένοι εις μίαν σκοτεινή φυλακή, και τα πόδια αυτών εσφίγχθησαν στο τιμωρητικό ξύλο. Εκεί δε διεπέρασαν στενοχωρούμενοι και κακοπαθούντες από την πείνα, τέσσερεις ολοκλήρους μήνες.

Μετά, ο μεν Άγιος Σαμωνάς, εκρεμάσθη κατακέφαλα από το ένα πόδι, από την δεύτερη ώρα έως την πέμπτη.

Όθεν βγήκε το γόνατό του από τον τόπο του. Ο δε Άγιος Γουρίας έμεινε στην φυλακή σαν μισαποθαμένος.

Την δε ερχομένη ημέρα απεκεφαλίσθησαν και οι δύο. Άβιβος δε ο Διάκονος διαβαλθείς κατά τους χρόνους Λικινίου του τυράννου εν έτει τις’ [316], εδίδασκε τους Έλληνας την εις Χριστόν πίστιν. Όθεν πρώτον μεν εκρεμάσθη, έπειτα δε εδάρθη. Απολυθείς δε ύστερον, ερωτάται, εάν αρνήται τον Χριστόν.

Και μη πεισθείς εις την προσταγήν του τυράννου, παρεδόθη εις το πυρ έχων εις το στόμα του ένα λουρί ωσάν χαλινάρι.

Και έτσι ετελείωσε το μαρτύριόν του. Όθεν έλαβον και οι τρεις παρά Κυρίου τους στεφάνους της νίκης.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.