Σε κλίμα κατάνυξης το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τίμησε τη μνήμη του Αγίου Προφήτη Ελισσαίου στην Ιερά Μονή που είναι αφιερωμένη στον Αγιο.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει: Την Τρίτην, 14ην / 27ην Ιουνίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του αγίου προφήτου Ελισσαίου εις την εν Ιεριχοί Ιεράν Μονήν επ᾽ ονόματι αυτού, ένθα και η συκομορέα του Ζακχαίου.

Ο Άγιος Προφήτης Ελισσαίος ήτο μαθητής του προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, εκλήθη δε υπό του Θεού εις το προφητικόν αξίωμα, εν ω ώργωνε με τα δώδεκα ζεύγη βοών του, αντεπεκρίθη δε εις την πρόσκλησιν του Θεού και έθυσε τους βόας αυτού και προσέφερεν αυτούς εις τροφήν διά τον λαόν και ηκολούθησε τον προφήτην Ηλίαν.

Περιοχή της ζωής και δράσεως αυτού ήτο η Ιεριχώ, ένθα τη βοηθεία του Θεού επετέλεσε πολλά θαυμάσια διά την βοήθειαν του λαού. Εν τούτων ήτο η μετατροπή των υδάτων της παρά το Σαραντάριον όρος πηγής της Ιεριχούς εκ πικρών εις γλυκέα διά την άνευ θανάτων πόσιν αυτών.

Ο προφήτης Ελισσαίος ηξιώθη να ίδη τον διδάσκαλον αυτού, προφήτην Ηλίαν να αναλαμβάνεται εις τον ουρανόν επί πυρίνου άρματος και να δεχθή παρ᾽αυτού διπλήν την χάριν, την οποίαν είχεν ούτος και την μηλωτήν αυτού, εφ᾽ ης απλωθείσης περιεπάτησεν επί του ύδατος του Ιορδάνου ποταμού.

Διά την μνήμην του προφήτου Ελισσαίου ετελέσθη θεία Λειτουργία εις τον ως άνω Ιερόν Ναόν αυτού. Ταύτης προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων εκ του Πατριαρχείου και του ηγουμένου της ομόρου Ιεράς Μονής του Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, του ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ποιμένων Αρχιμανδρίτου π. Ιγνατίου και του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος του Αρχιμανδρίτου π. Δημητρίου Καβαθά δεξά ελληνιστί και του ψάλτου του Ναού αριστερά αραβιστί και μετέχοντος εκκλησιάσματος της ενορίας της Αραβοφώνου Ορθοδόξου Κοινότητος της Ιεριχούς, μοναχών και μοναζουσών εξ Ιεροσολύμων και προσκυνητών.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος, υπερβάς επιτυχώς τη βοηθεία του Θεού και του αγίου Προφήτου Ελισσαίου την ασθένειαν αυτού εδεξιώθη την Πατριαρχικήν συνοδείαν και το εκκλησίασμα εις κέρασμα εις το ηγουμενείον, την μεσημβρίαν δε εκείνος και η Κοινότης παρέθεσαν γεύμα.

Διαρκούσης της τραπέζης προσεφώνησε τον Μακαριώτατον η κ. Ναχίντα Χάλτε, μέλος της Κοινότητος Ιεριχούς.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.