Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 20ήν Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος προσῆλθεν ἐκ Μελιτηνῆς τῆς Ἀρμενίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν τό 406 μ.Χ. καί ἵδρυσε Λαύραν εἰς τήν ἔρημον μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Ἱεριχοῦς. Εἰς ταύτην συνεκέντρωσε πλήθη μοναχῶν καί καθωδήγησεν αὐτούς εἰς τήν ἐν Χριστῷ μοναχικήν τελείωσιν καθώς καί ἀνθρώπους ἐκ τῶν πόλεων, οἱ ὁποῖοι προσήρχοντο διά τήν πνευματικήν συμβουλήν αὐτοῦ.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος εἶχε συνασκητήν αὐτοῦ τόν ὅσιον Θεόκτιστον. Ὁ ὅσιος Θεόκτιστος εἶχε ἰδρύσει μοναστήρι «Κοινόβιον» διά τούς ἀρχαρίους μοναχούς.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος εἶχε ἱδρύσει μοναστήριον «Λαύραν» διά τούς προκεχωρημένους εἰς τήν ἄσκησιν μοναχούς. Ὁ ἅγιος Θεόκτιστος καί ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὑπῆρξαν οἱ πνευματικοί διδάσκαλοι τοῦ Ἁγίου Σάββα, ὅταν ἐκεῖνος προσῆλθεν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ τῆς Καππαδοκίας τό 456 μ.Χ.

Ἡ Λαύρα τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου κατέστη διά τῆς πολιτείας αὐτοῦ μοναστικόν κέντρον ἀλλά καί ἱεραποστολικόν προπύργιον Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῆς τότε αἱρέσεως τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, τῆς πρεσβευούσης μίαν φύσιν τοῦ Χριστοῦ καί οὐχί μίαν ὑπόστασιν ἐν δύο φύσεσιν, ὡς ἐδογμάτισεν ἡ Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνος τό 451 μ.Χ.

Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ἠξιώθη παρά Θεοῦ τοῦ προορατικοῦ καί ἰαματικοῦ χαρίσματος καί ἐτελειώθη ὁσιακῶς εἰς ἡλικίαν ἐνενήκοντα ἑπτά ἑτῶν.

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν ἐτελέσθη πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων, ὧν πρῶτος ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος, ψάλλοντος τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί βοηθούντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Τήν Ἁρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη φιλοφρόνως ἡ καθηγουμένη μοναχή Χριστονύμφη.

Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Εορτή του Αγίου Ευθυμίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.