Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν προσκειμένην βορείως τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν Στάσιν τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου τήν λεγομένην «ὀγδόην».

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος ἦτο Ἱερεύς τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Μαγνησίαν, πρωτεύουσαν τῆς Θεσσαλίας καί φθάσας εἰς μεγάλην ἡλικίαν ὡμολόγησε τόν Χριστόν καί ἐτελειώθη διά βασανιστηρίων καί ἀποκεφαλισμοῦ ἐπί αὐτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου καί ἡγεμόνος Θεσσαλίας Λουκιανοῦ τό 198 μ.Χ.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη εἰς τήν ἐν λόγῳ Ἱεράν Μονήν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, τῶν Πρεσβυτέρων π. Φάραχ καί π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν. Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον διά τόν Ἅγιον Χαράλαμπον ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος (ἴδε video).

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ηὐχήθη εἰς τόν ἡγούμενον Ἀρχιμανδρίτην π. Κάλλιστον δύναμιν εἰς τήν διακονίαν αὐτοῦ καί καλόν καί εὐλογημένον τό στάδιον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μετά τήν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Κάλλιστος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν εἰς τό ἡγουμενεῖον καί πάντας εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Η Εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.