Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Παρασκευήν, 9ην / 22αν Δεκεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς συλλήψεως τῆς Ἁγίας θεοπρομήτορος Ἄννης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι οἱ δίκαιοι καί θεοσεβεῖς ᾽Ιωακείμ καί Ἄννα, ζῶντες εἰς τό μεταίχμιον Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης, ἦσαν ἄτεκνοι καί διακαῶς παρεκάλουν τόν Θεόν, ἵνα χαρίσῃ εἰς αὐτούς τέκνον.

Εἰσακούων ὁ Θεός τάς προσευχάς αὐτῶν, τούς ἔδωκεν τέκνον ἐκ φυσικῆς συναφείας αὐτῶν, τήν Μαρίαν, τήν ὁποίαν προώρισεν ὁ Θεός, ἵνα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου συλλάβῃ τόν Σωτῆρα καί λυτρωτήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη:

Α´) Εἰς τήν Ἱεράν αὐτῆς Μονήν, τήν παρά τήν πύλην τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων ἐσωτερικῶς. Εἰς ταύτην ἐτέλεσε τόν Ἑσπερινόν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τήν θείαν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συνιερουργούντων τοῦ Πρεσβυτέρου π. Φάραχ Μπαντούρ καί ἄλλων Ἱερέων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Μοναστηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.

Ὅλους τούτους ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας εἰς τό ἡγουμενεῖον.

B’) Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χοζεβᾶ.

Εἰς τόν χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ταύτης, εἰς τήν περιοχήν τοῦ χειμάρρου Χορράθ πρός τήν Ἱεριχώ εἶχον κῆπον οἱ ἅγιοι Ἰωακείμ καί Ἄννα, εἰς τόν ὁποῖον ἀπεσύροντο καί προσηύχοντο, διά νά τούς δώσῃ ὁ Θεός τέκνον, τό ὁποῖον ἦτο κατά τήν εὐδοκίαν Αὐτοῦ ἡ Θεοτόκος.

Ἐνταῦθα εἰς τό εἰς ἀπόστασιν ἀπό τήν κεντρικήν Μονήν τῶν ἁγίων Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοζεβιτῶν παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Ἄννης ἐτελέσθη ὁλονύκτιος ἀγρυπνία ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Κωνσταντίνου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Εἰς ταύτην τήν ἀγρυπνίαν μετεῖχον μοναχοί καί τινες φιλομόναχοι, προσελθόντες ἐκ τῶν πόλεων πρός ὄφελος πνευματικόν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων Η Εορτή της Συλλήψεως της Αγίας Άννης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.