Τήν Πέμπτην, 24ην Μαΐου/ 6ην Ἰουνίου 2019, ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πασχα, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἡ Ἐκκλησία, ἐρειδομένη εἰς τήν Καινήν Διαθήκην, ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος, τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ βλεπόντων, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ ὑπό νεφελῶν αἰρόμενος εἰς τόν οὐρανόν καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός, ἔνθα καί ἐκάθισε τήν προσληφθεῖσαν ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν, θεώσας αὐτήν. Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν τόπον, ἔνθα αὐτό συνέβη, ἤτοι ἐπί τοῦ Ὄρους τοῦ Ἐλαιῶνος.

Ἑωρτάσθη δέ δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, τῶν Πρεσβυτέρων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ πληρωθέντος, ἀνεγνώσθη τό α΄ μέρος τοῦ Ἀποδείπνου, ἐψάλη ὁ Κανών τῆς ἑορτῆς καί ἤρχισε λιτανεία πρός τό Προσκύνημα τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα ἀνέμενε καί ηὐλόγησεν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ λιτανεία ἐπέστρεψεν εἰς τό προσκύνημα καί ἀπετελείωσε τό Ἀπόδειπνον καί ἐγένετο Ἀπόλυσις.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη εἰς τό προσκύνημα θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος καί πάλιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου καί συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί παρεπιδημούντων ἱερέων ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου δεξιά ἑλληνιστί καί τοῦ κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί καί μετέχοντος πυκνοῦ εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἦλθεν ὁ Μακαριώτατος μετά μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί προσεκύνησε, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐθιμοτυπικῶς ἐπεσκέφθη τόν κατοικοῦντα πλησίον τοῦ προσκυνήματος ἰμάμην, τήν ἔναντι τοῦ προσκυνήματος Ἱεράν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως, ἔνθα ἐδέχθη αὐτόν ὁ ἐπιστάτης μοναχός π. Ἀχίλλιος, τήν Ἱεράν Ρωσικήν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως, ἔνθα ἐδέχθη Αὐτόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας κ. Μᾶρκος καί τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος.
Διά τούτων ἔληξε ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.