Τήν Παρασκευήν, 27ην Ἰουλίου/ 9ην Αὐγούστου 2019, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Πύλης τοῦ Δαυΐδ εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναπολεῖ ἰδιαιτέρως ἐν τῇ μνήμῃ της τόν ἅγιον Παντελεήμονα ὡς καταγόμενον ἐκ Νικομηδείας, υἱόν πατρός εἰδωλολάτρου, τοῦ Εὐστοργίου καί μητρός χριστιανῆς, τῆς Εὐβούλης, ἐξ ἧς ἐδιδάχθη τά ἱερά γράμματα.
Διδαχθείς τήν ἰατρικήν ἐπιστήμην, ἐθεράπευε τούς ἀσθενεῖς ἀναργύρως, ποιῶν σημεῖα καί θαύματα τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, Ὅν ὡμολόγησεν βασανισθείς καί μαρτυρήσας ἐπί Μαξιμιανοῦ τό ἔτος 305 μ.Χ.

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς ὡς ἄνω Μονῆς ἐτελέσθη πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων τοῦ ἡγουμένου τῆς Μπετζάλλας & Χωρίου τῶν Ποιμένων Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου καί τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀρχιμανδρίτου π. Στεφάνου, ψάλλοντος τοῦ ἡγουμένου τῶν Ἁγίων Θεοδώρων καί Τυπικάρη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί τοῦ μοναχοῦ Ραφαήλ καί μετέχοντος ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθε δια προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.
Τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα ἐφιλοξένησε μέ κέρασμα ἡ ἀνακαινίζουσα τόν ἱερόν Ναόν ἡγουμένη μοναχή Χαριτίνη.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.