Άγιος Ευσέβιος: Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ευσέβιος έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. και ήταν Επίσκοπος των Σαμοσάτων στην Κομμαγηνή της Συρίας.

Εορτή 22 Ιουνίου: Άγιος Ευσέβιος

Διακρίθηκε για τους αγώνές του κατά των αιρετικών Αρειανών και εξορίσθηκε για τα ορθόδοξα φρονήματά του από τον αρειανίζοντα αυτοκράτορα Ουάλεντα στις παρά το Δούναβη χώρες. Μετά το θάνατο του Ουάλεντος (378 μ.Χ.) επανήλθε στην Επισκοπή του και εξακολούθησε τον αγώνα του για την Ορθόδοξη πίστη. Αφού εχειροτόνησε πολλούς Επισκόπους προς καταπολέμηση των αιρέσεων, μεταξύ των οποίων και τον Μάρη, Επίσκοπο της αρειανίζουσας πόλεως Δολιχής, εφονεύθηκε διά κεράμου που έρριψε επί της κεφαλής του αιρετική γυναίκα.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Σοφίας τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεὶς τῷ φωτί, τὸν λόγον ἐτράνωσας, τῆς εὐσεβείας ἡμῖν, Εὐσέβιε ἔνδοξε· σὺ γὰρ ἱεραρχήσας, εὐσεβῶς τῇ Τριάδι, ἤθλησας θεοφρόνως, καὶ τὴν πλάνην καθεῖλες. Καὶ νῦν Πάτερ δυσώπησον, σώζεσθαι ἅπαντας.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῆς εὐσεβείας κατασπείρας τὰ διδάγματα,
Τὰ τοῦ Ἀρείου ἐναπέτεμες ζιζάνια
Καὶ Μαρτύρων τῷ στεφάνῳ κατεκοσμήθης·
Τὸν γὰρ Λόγον σὺν Πατρί τε καὶ τῷ Πνεύματι
Ὁμοούσιον καὶ σύνθρονον ἐκήρυξας·
Ὅθεν κράζομεν, χαίροις Πάτερ Εὐσέβιε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῆς Τριάδος μυσταγωγέ, καὶ τῶν Σαμοσάτων, ποιμενάρχα καὶ ὁδηγέ· χαίροις ὁ τοῦ Λόγου, πιὼν μετ’ εὐφροσύνης, ποτήριον τὸ θεῖον, μάκαρ Εὐσέβιε.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.