Τήν Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου 2020, ἔλαβε χώρα ὁ ἑορτασμός τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 στά Κύθηρα.

Στή Δοξολογία πού τελέσθηκε στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Ἐσταυρωμένου Χώρας Κυθήρων, ὅσο καί στήν ἐπακολουθήσασα Ἐπιμνημόσυνη Δέηση στήν Πλατεῖα Στάη Χώρας χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Σεραφείμ, ἐνῶ τούς μαθητές τοῦ νησιοῦ ἐκπροσώπησαν οἱ Σημαιοφόροι κάθε Σχολείου μέ τούς Διευθυντές των.
Τίς Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις τίμησαν μέ την παρουσία τους ἡ Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κα Βάσω Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη, ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ.Εὐστράτιος Χαρχαλάκης, ὡς ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν Πολιτικῶν, Αὐτοδιοικητικῶν καί λοιπῶν Ἀρχῶν καί Φορέων τῆς νήσου, οἱ τοπικοί Ἐκπρόσωποι τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, ὁ Διοικητής τοῦ Α/Τ Κυθήρων Ὑπαστυνόμος κ.Τριαντάφυλλος Πηλίκος, ὁ Ἀναπληρωτής Προϊστάμενος τοῦ Πυροσβεστικοῦ κλιμακίου Κυθήρων Ὑποπυραγός κ.Γεώργιος Βαστάκης, ὁ Διοικητής τοῦ Ναυτικοῦ Παρατηρητηρίου Κυθήρων Πλωτάρχης κ. Ἐμμανουήλ Ἀμπλιανίτης ΠΝ . καί ἐκπρόσωπος τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος.

Τήν ἐπιμνημόσυνη Δέηση ἀκολούθησαν καταθέσεις στεφάνων από τήν Ἀντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων Ἀττικῆς κα Βασιλική Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη, τόν Δήμαρχο Κυθήρων κ.Εὐστράτιο Χαρχαλάκη καἰ τόν Διοικητή τοῦ Ναυτικοῦ Παρατηρητηρίου Κυθήρων Πλωτάρχη κ. Ἐμμανουήλ Ἀμπλιανίτη ΠΝ .
Ἀκολούθησε ἑνός Λεπτοῦ Σιγή καί οἱ Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις ὁλοκληρώθηκαν μέ τόν Ἐθνικό Ὕμνο.
Ἡ κα Βάσω Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη στό τέλος τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων δήλωσε:
«Ἐδῶ ἀπό τήν ἐσχατιά τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς τά Κύθηρα μέχρι τό Καστελλόριζο καί ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀποδίδουμε φόρο τιμῆς στούς Ἕλληνες, πού πολέμησαν γιά τήν Ἐλευθερία τους ἀπέναντι στίς κατοχικές δυνάμεις τοῦ Ἄξονα .
Οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε ὅλες τίς ἀπειλές, ἀρκεῖ νά τιμοῦμε τήν ἱστορία μας καί νά διδασκόμαστε ἀπό αὐτή .
Τιμή καί δόξα στούς ἥρωες τῆς Πατρίδας μας.
ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!»

Ὅσον ἀφορᾶ τίς ἐκδηλώσεις ἑορτασμοῦ στά σχολεῖα, αὐτές πραγματοποιήθηκαν χθές ἀνά τμῆμα. Μετά τό τέλος τῶν ἐκδηλώσεων ἀπενεμήθηκαν τά ἀριστεῖα-βραβεῖα- οἱ ἔπαινοι προσωπικῆς βελτίωσης καί οἱ εἰδικοί ἔπαινοι στούς/στίς μαθητές/τριες τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2019-20, καθώς καί ἡ παράδοση τῆς σημαίας ἀπό τόν Διευθυντή/ντρια κάθε σχολικῆς μονάδας στόν/στή σημαιοφόρο, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν ἐκπαιδευτικῶν καί τῶν μαθητῶν/τριῶν μέ τά ἀπαραίτητα μέτρα ἀτομικῆς προστασίας.
Σημειώνεται ἐπίσης ὅτι δέν πραγματοποιήθηκαν μαθητικές παρελάσεις, ἐνῶ ἡ ἐκπροσώπηση τῶν σχολικῶν μονάδων μέ τή συμμετοχή σημαιοφόρων καί παραστατῶν στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις (δοξολογία, κατάθεση στεφάνων κ.ἄ.), πραγματοποιήθηκε τηρώντας τά ἰσχύοντα μέτρα γιά τόν περιορισμό τῆς διασπορᾶς τοῦ covid- 19.
Ὁ Δήμαρχος Κυθήρων, ἐξεφώνησε ἐντός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων, τόν ἀκόλουθο πανηγυρικό λόγο:

O ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ

Γιορτάζουμε σήμερα μέσα σέ πρωτόγνωρες συνθῆκες πανδημίας τήν Ἐθνική Ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, δυστυχῶς, χωρίς τίς καθιερωμένες τιμητικές ἐκδηλώσεις, τίς παρελάσεις καί τή συμμετοχή τῶν πολιτῶν.
80 χρόνια πέρασαν ἀπό ἐκεῖνο τό μοναδικό ἱστορικό ὁρόσημο, ὅταν ἕνας μικρός λαός στήν ἄκρη τῆς Βαλκανικῆς τόλμησε νά ὀρθώσει τό ἀνάστημά του στόν Ἄξονα καί νά κάνει ὅλες τίς δημοκρατικές δυνάμεις τοῦ κόσμου νά μιλοῦν γι’ αὐτόν μέ λόγια διθυραμβικά.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα τῆς Εὐρώπης πού γιορτάζει τήν ἔναρξη καί ὄχι τή λήξη τοῦ πολέμου, πού γιορτάζει τόν πόλεμο καί ὄχι τήν ἀπελευθέρωσή της, ἀκριβῶς ἐπειδή οὔτε γιά μιά στιγμή δέ λύγισε μπροστά στήν ἰταλική ἀπειλή καί τήν ἀριθμητική καί τεχνολογική ὑπεροχή τῶν στρατευμάτων κατοχῆς. Γι΄ αὐτό τό νόημα τοῦ ‘40 στό συλλογικό ὑποσυνείδητο τῶν Ἑλλήνων ἦταν πάντα μοναδικό καί καθίσταται ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο στήν ἐποχή μας πού οἱ ἀξίες δοκιμάζονται καί χλευάζονται.
Ποιό εἶναι λοιπόν τό πραγματικό νόημα τοῦ ‘40 σήμερα, 80 χρόνια μετά; Τό πρῶτο καί κύριο εἶναι ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τήν πατρίδα εἶναι τιμή καί ὄχι ψόγος, ὅπως κάποιοι ἐπιθυμοῦν. Ὅτι ὁ σεβασμός στά ἐθνικά σύμβολα εἶναι ὑποχρέωση καί ὄχι ἀναχρονισμός. Ὅτι ὅποιος τιμᾶ καί σέβεται τήν πατρίδα καί τά ἰδανικά τοῦ ἔθνους μας δέν εἶναι ἐθνικιστής ἀλλά πατριώτης. Ὅτι ἡ βεβήλωση ἐθνικῶν συμβόλων δέν ἀποτελεῖ δικαίωμα, γιατί τέτοια δικαιώματα στίς Δημοκρατίες δέν ὑπάρχουν.
Δυστυχῶς, σήμερα, ἔχει φουντώσει τό κίνημα τοῦ ἰσοπεδωτικοῦ διεθνισμοῦ. Τῆς ἄποψης δηλαδή, ὅτι πρέπει ὅλα νά γίνουν ἕνα, ἱστορία, ἤθη, ἔθιμα, παραδόσεις, ἐθνικές ἀρχές καί ἀξίες, νά ξεχαστοῦν καί νά σβήσουν μέ τό ἀστήρικτο ἐπιχείρημα, ὅτι καλλιεργοῦν τίς ἐντάσεις ἀνάμεσα στούς λαούς. Κίνημα ἀντίστοιχο μέ τόν θρησκευτικό οἰκουμενισμό, ἀμφότερα ἀποτελοῦν τούς σύγχρονους ὁδοστρωτῆρες πού ἔρχονται νά ἐξαλείψουν τά ἱστορικά γεγονότα καί τήν συλλογική μνήμη. Λαός χωρίς μνήμη, ὅμως, εἶναι λαός χαμένος. Καί εἶναι δικό μας χρέος νά ὑψώσουμε ἀνάστημα ἀπέναντι σέ ὅσους προσπαθοῦν νά ποτίσουν τήν ἑλληνική κοινωνία μέ τήν ἄποψη ὅτι ὅποιος μιλάει γιά ἔθνος, πατρίδα καί θρησκεία, ὅποιος τιμᾶ τή Σημαία καί ἵσταται ἀκίνητος στόν Ἐθνικό Ὕμνο εἶναι – ἄκουσον ἄκουσον – ἀναχρονιστής, ντεμοντέ ἤ ἀκόμα καί φασίστας. Τούς πραγματικούς φασίστες, αὐτούς πού εἰσέβαλαν σάν σήμερα πρίν 80 χρόνια στά ἑλληνοαλβανικά σύνορα, τούς κατατρόπωσαν ὅμως ἄνθρωποι πού πίστευαν σέ ἀρχές, ἀξίες καί ἰδανικά, πού ἐμεῖς σήμερα ξεχνᾶμε. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντηση σέ ὅλους ὅσοι ταυτίζουν τόν πατριωτισμό μέ τήν ἀκρότητα.
80 χρόνια μετά τό 40 καί λίγους μῆνες πρίν γιορτάσουμε τά 200 χρόνια τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, λέμε ἕνα μεγάλο καί βροντερό ΟΧΙ σέ ὅποιον ἐπιχειρεῖ τήν ὑπέρβαση τῶν κόκκινων ἐθνικῶν μας γραμμῶν σέ κάθε ἐπίπεδο: ἰδεολογικό, πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό. Λέμε ἕνα μεγάλο ΟΧΙ στήν ἰσοπέδωση καί τήν κονιορτοποίηση τῶν ἐθνικῶν μας ἰδανικῶν πού κάποιοι ἐπιχειροῦν. Μόνο μέ αὐτή τή στάση τιμοῦμε πραγματικά τούς χιλιάδες ἥρωες τοῦ 1940. Στά ἐθνικά θέματα, στίς ἐθνικές γραμμές, στίς ἐθνικές ἀξίες καί ἰδανικά, στήν τιμή τῆς ἱστορίας καί τῶν ἡρώων μας δέν ὑπάρχουν μισόλογα, δέν ὑπάρχουν διαπραγματεύσεις, δέν ὑπάρχουν «ναί μέν ἀλλά». Ὑπάρχει μόνο μία ὑπεύθυνη πατριωτική στάση, αὐτή τοῦ καθημερινοῦ ἀγῶνα ἀπέναντι σέ φασιστικές ἰσοπεδωτικές πρακτικές ἀπό ὅπου καί ἄν προέρχονται.
Καί δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι πλέον ὁλόκληρη ἡ Εὐρώπη, μέ μπροστάρη τή Γαλλία, ἔχει πλέον ἀντιληφθεῖ ὅτι πρέπει νά διαφυλάξει ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τίς ἐθνικές ἰδιαιτερότητες τῶν Κρατῶν της ἄν θέλει νά μήν ἰσοπεδωθεῖ πλήρως ἀπό τόν ἰσλαμικό φονταμενταλισμό. Πόσο ἐπίκαιρα λοιπόν τά μηνύματα τῶν Ἑλλήνων ἡρώων τοῦ ‘40, σήμερα, γιά ὅλη τήν Εὐρώπη!
Ἄς εὐχηθοῦμε τό παράδειγμα τῶν ἡρώων τοῦ ‘40 νά μήν σβήσει ποτέ, κυρίως ἀπό τή συνείδηση τῆς νέας γενιᾶς, στήν ὁποία πρέπει ἐπιτέλους νά διδάξουμε σωστά τήν ἱστορία, νά διδάξουμε σωστά τήν τιμή πρός τήν πατρίδα καί νά τούς δώσουμε τά ἐφόδια νά ἀντιμετωπίζουν πάντα στή ζωή τούς σύγχρονους φασισμούς πού μᾶς πολιορκοῦν ἔνθεν, κακεῖθεν καί ἄνωθεν.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ!
ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ!
ΖΗΤΩ Ἡ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.