Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξει υστέρηση των ετήσιων εσόδων.

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής ο κίνδυνος εξάπλωσής του, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά. Προς τον σκοπό αυτό, τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), προκειμένου να επεκτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α του ιδίου άρθρου και για τον μήνα Ιούνιο 2021.

Άρθρο 7

Με το άρθρο 22 του ν. 3427/2005 (Α’ 312) παρασχέθηκε η δυνατότητα σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης χωρίς την προσκόμιση από τον πωλητή των απαιτούμενων από το νόμο πιστοποιητικών, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συντάσσονταν από την 1η.1.2006 έως 1η.1.2007 και με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 3522/2006 (Α’ 276) παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 22 έως την 30η.11.2007. Ακολούθως, αντίστοιχη δυνατότητα δόθηκε με το άρθρο 44 του ν. 3763/2009 (Α’ 80) για το χρονικό διάστημα από 27.5.2009 έως 27.5.2010 και η προθεσμία αυτή αναβίωσε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Α 81) από 1.3.2013 έως 30.6.2014.   

Εντούτοις, λόγω των δυσχερειών που έχουν προκόψει εξαιτίας του πλήθους των ανεκτέλεστων προσυμφώνων, ιδίως λόγω του κτηματολογίου και λόγω αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού και προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κρίνεται επιβεβλημένη η χορήγηση νέας δυνατότητας οριστικοποίησης των προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2000 χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συνταχθούν εντός προθεσμίας έτους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α και για το έτος 2021 και χορηγείται η μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων και για το έτος 2021. Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για τον εξορθολογισμό του φόρου και την ελάφρυνση των φορολογουμένων.

Τροπολογία κατατέθηκε στη βουλή με την οποία  ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα:

1.α Προσαυξάνονται κατά 4% ετησίως και για την πενταετία 2021-2025 (αντίστοιχη ετήσια προσαύξηση ίσχυε έως και το 2020). τα ποσά:
i) του φόρου της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και της εισφοράς της παρ.2 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, των πλοίων Α’κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και
ii) της εισφοράς της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Ορίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, η εφαρμογή των ανωτέρω αναστέλλεται.

β. Επανακαθορίζεται ο συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και διαμορφώνεται ανάλογα με το μήκος τους σε: 0,5 για μήκος μέχρι και 7 μέτρα, σε 1 για μήκος από 7.01-12 μέτρα και σε 5 για μήκος άνω των 12 μέτρων (σήμερα εφαρμόζεται συντελεστής 5 αδιακρίτως σε κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως του μήκους του). Η ανωτέρω αναπροσαρμογή εφαρμόζεται για το φορολογικό έτος 2020 και μετά.

γ. Τροποποιείται το ισχύον προνομιακό φορολογικό καθεστώς για την επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων (ανεκχώρητη. ακατάσχετη, μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος, εισφορά κ.λπ.) και απαλείφεται ο όρος για την εφαρμογή του, μόνον εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, χωρίς τον όρο παρακράτησης. Τίθεται εξαίρεση για την εφαρμογή του ανωτέρω προνομιακού καθεστώτος, στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.