ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ- Θα το επαναλάβουme- «Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν…», λέγει η σοφή λαϊκή παροιμία! Κι’ εμείς θέλουμε να ησυχάσουμε και να κοιτάξουμε την καλλιέργεια και την σωτηρία της ψυχής μας, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ!

Η νεώτερη ενόχλησις προ-έρχεται από τον χώρο του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙ-ΟΥ με πρώτον και καλύτερον (γράψτε: με πρώτον και χειρότερον) τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν μας Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον!
Αφορμήν για να γράψουμε αυτά τα πικρά σχόλια, τα οποία θα ακολουθήσουν, μας έδωσε ένα πρόσφατον δημοσίευμα από την ιστοσελίδα «Χώρα του αχωρήτου» το οποίον και θα σας παραθέσουμε στη συνέχεια.
Το δημοσίευμα αυτό επισφραγίζεται και τελειώνει με την πρότασιν: «Ο Αμβρόσιος υποδέχθηκε εγκάρδια τον παπικό «ιδιοκτήτη» παρουσία Ιερέων από τις Μολδαβικές κοινότητες» !!!!!
Όσοι, λοιπόν, θα αναγνώσουν με προχειρότητα το κείμενον αυτό κινδυνεύουν να μπερδέψουν τα ονόματα του υποσημειουμένου Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου και του Μολδαβού Επισκόπου Αμβροσίου (Ambrozie Munteanu), γεγονός, το οποίον θα έδιδε μεγάλην χαράν εις τον αγαπητόν μας Καθηγητήν Θεολόγον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ ΣΗΜΑΤΗΝ, τον αποτειχισθέντα κάτοικον του Αιγίου, ο οποίος με έχει κατηγορήσει ως ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΝ και ως ΠΡΟΔΟΤΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!!! Τον ασθενούντα σήμερον, διά τον οποίον προσ-ευχόμεθα και εις τον οποίον εκ βάθους καρδίας ευχόμεθα πλήρη και ταχείαν ανάρρωσιν!
Το παρακάτω δημοσίευμα, λοιπόν, μου δίδει την ευκαιρίαν να ξεκαθαρίσω και το πρόβλημα αυτό, ώστε να φύγω από την παρούσαν πρόσκαιρον ζωήν έχοντας ξεκαθαρίσει την θέσιν μου: καταδικάζω τον οικουμενισμόν!
Θεωρώ, λοιπόν, ότι στις ημέρες μας η αγία Ορθοδοξία μας όλο και περισσότερο ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ με ΠΡΩΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ. Ώστε
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ και τους Συνεργάτες Του.

Και τώρα η ημετέρα Δήλωσις:

Καταδικάζω άνευ τινός ενδοιασμού τις συχνά επαναλαμβανόμενες πράξεις της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ της αμωμήτου ημών Πίστεως από τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον και τους συν αυτώ, όπως του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, του Σεβ. Μητροπολίτου Μολδαβίας κ. Αμβροσίου (Ambrozie Munteanu) και οιωνδήποτε άλλων!
******
Μερικές από τις πράξεις της προδοσίας:

1ον) Η «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ» (;;;) ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ,
όπου εμμέσως ανεγνωρίσθησαν ως «Έκκλησία» οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Αγγλικανοί και οι Προτεστάντες!
….« Εγώ, όταν διαλέγωµαι µε τούς Ρωµαιοκαθολικούς –είναι η κρίσιµος ερώτησις– παραδέχοµαι ότι είναι Εκκλησία η όχι; Είναι ένα καίριον σηµείον. Να πούµε τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. ∆ηλαδή η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η µόνη Εκκλησία και όλοι οι άλλοι είναι εκτός της Εκκλησίας ; Η έχουν και αυτοί κάτι από την Εκκλησίαν; Τι είναι οι Ρωµαιοκαθολικοί και τι είναι αι Αρχαίαι Ανατολικαί Εκκλησίαι; Εαν παραδεχθώ ότι είναι Εκκλησίαι, θα αρχίσω να διαλέγωµαι τουλάχιστον πιο αδελφικά. Εαν όµως δεν είναι Εκκλησίαι, τότε τι γίνεται; Αυτήν την απορίαν έχω και θα ήθελα κάποιαν λύσιν….».
Αυτά έγραφεν τότε ο λόγιος Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.
Η ασημότης μου όμως έγραψε τα παρακάτω:
Καλαβρύτων:
”Η Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης έβλαψεν
ανεπανόρθωτα την Ορθοδοξία”
«Για τη Σύνοδο των Ορθοδόξων στο Κολυμπάρι της Κρήτης έχουν γραφή πολλά, πάρα πολλά!
Αμφισβητείται τό όνομα «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ» Σύνοδος! Διότι «Μεγάλη» ήταν, αλλά ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ! Τέσσερες Τοπικές Εκκλησίες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν!
Αλλά καί «Αγία» επίσης ΔΕΝ ΗΤΑΝ! Διότι οι Αποφάσεις της ισοπέδωσαν τήν Ορθοδοξία με τον Ρωμαιοκαθολικισμό και τους Προτεστάντες!
Ωνόμασαν ως «Εκκλησίες» αυτούς που με δική τους Απόφαση απεκόπησαν από το Δένδρο, που ονομάζεται «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», δηλ. από τον κορμό της Μίας, Αγίας, Καθολικής καί Αποστολικής Εκκλησίας και αυτονομήθησαν! Ως εκ τούτου επρόδωσαν τήν Αγία Ορθοδοξία μας!
Όταν οι Ηγέτες της Εκκλησίας, φερόμενοι ως άτομα, ενεργούν πράξεις Προδοσίας, το γεγονός μας πληγώνει μεν, αλλά δεν έχει την δέουσα σοβαρότητα!
Προεχόντως πλήττει αυτά τα ίδια τα πρόσωπα καί όχι την Εκκλησίαν ως θεσμόν! Όταν π.χ. ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης μας κ. Βαρθολομαίος γονατίζει εις τόν Πανάγιον Τάφον του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα και συμπροσεύχεται με τον Πάπα της Ρώμης, τότε προεχόντως ζημειώνει τήν ψυχή Του! Όχι όμως και την Εκκλησία, αφού εμείς οι άλλοι καταδικάζουμε την συμπροσευχή τους!
Οταν όμως οι Προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, συναθροιζόμενοι στο Κολυμπάρι, Συνοδικώς παίρνουν Αποφάσεις ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ για την Αγία Ορθοδοξία μας, τότε η ζημιά είναι μεγάλη, ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ! Είναι πολύ μεγάλη, διότι προκαλεί αναταράξεις στον εκκλησιαστικό χώρο και οδηγεί, αναποφεύκτως σε νέο σχίσμα μεταξύ των πιστών των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών!
Πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε εκφρασθή και για τον Πάπα και για τους Παπικούς. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ή Παπικοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, τόν ΄Ιησούν Χριστόν!
Έχουμε ουράνια σημάδια και θεοσημεία, τά οποία το πιστοποιούν. Όπως π.χ. το γεγονός, ότι τό Άγιον Φώς αναδύεται εκ του Παναγίου Τάφου και προσφέρεται ΜΟΝΟΝ ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!
Σήμερα θα σας προσφέρουμε δύο ακόμη αποδείξεις!

Η πρώτη είναι ένα Πατριαρχικό Γράμμα του έτους 1701, διά του οποίου ξεκαθαρίζον-ται τα πράγματα κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος απαν-τά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και απορίες του Μητροπολίτου Λαρίσης Παρθένιου.
Η δεύτερη απόδειξη προέρχεται από την συμπεριφορά του Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου Κερκύρας, ο Οποίος όχι μόνον απέτρεψε την κατασκευήν αγίας Τραπέζης (την ονομάζουν βωμό ἤ αλτάριον) των Ρωμαιοκαθολικών στο Ναό Του εκεί στην Κέρκυρα, αλλά και θανάτωσε 1.000 περίπου Παπικούς στρατιώτες και τον Καθολικό Διοικητή της νήσου, προκειμένου να προστατεύσει αμώμητη την Ορθοδοξία μας στην νήσο Του, την Κέρκυρα!
Καί ὄχι μόνον εθανάτωσε τόν Καθολικό Διοικητή της Κέρκυρας, (ο οποίος ηγείτο για την εγκατάσταση του βωμού των Λατίνων στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, αλλά και ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕΝ (ο Άγιος) με κεραυνό το σπίτι του, στη Βενετία!!!!
Η διήγησις προέρχεται από τόν Ορθόδοξο Συναξαριστή! Παρακαλώ να την μελετήσετε στοχαστικά.
Εν συμπεράσματι θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς φόβο, ότι η «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» της Κρήτης έδρασε κατά τρόπο ΑΝΤΙΘΕΤΟ με την στάση του Αγίου Σπυρίδωνος έναν-τι των Παπικών! Με άλλα λόγια καί με δύο μόνο λέξεις: Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΒΛΑΨΕΝ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μας !» (βλ. Romfea.gr)

2ον) ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ = ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ,
ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ!

Ένας κοσμικός δημοσιογράφος στο facebook έγραψεν τα εξής φοβερά λόγια: «Να καθαιρεθεί ο Βαρθολομαίος, όπως προβλέπει ο 65ος Αποστολικός Κανών για τους κληρικούς, που εισέρχονται σε Ιουδαϊκή Συναγωγή!…» και άλλοι πολλοί Ι. Κανόνες περί συμπροσευχών, που προβαίνει ο Πατριάρχης. Για να δούμε, όμως, οι Ιεροί Κανόνες ισχύουν για όλους ή εφαρμόζονται μόνο σε όσους είναι «ανυπάκουοι» στα οικουμενιστικά κελεύσματα του Πρώτου του Φαναρίου;». Ιδού το κείμενον της 12ης Σεπτεμβρίου 2011:

Πηγή: https://m.facebook.com/notes/αγωνιστές/-να καθαιρεθη -ο- πατριάρχης-βαρθολομαιος/174904185917333/ 12 Σεπτεμβρίου 2011

Επειδή μερικοί ίσως δεν θα δυνηθούν να αναγνώσουν το παραπάνω κείμενο, διότι προέρχεται από φωτογράφιση και δεν επιδέχεται βελτιώσεις, μεταφέρουμε εδώ μερικά αποσπάσματα, τα οποία αναφέρονται εις την ημετέραν αναξιότητα.

Α) «Προχθές όμως ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος ανακάλυψε, ότι αυτές οι ενέργειες “πληγώνουν την υπερηφάνεια των Ορθοδόξων”. Και μέσα σε κείμενο, που ανάρτησε στο Blog του, παραθέτει με νόημα ένα Video, στο οποίο με κεφαλαία γράμματα φαίνεται η μνημονευθείσα πρόταση δημοσιογράφου: ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ».
Β) «Μικρό απόσπασμα από το κείμενο του Καλαβρύτων κ. Αμβροσίου, δια του οποίου καταγγέλλει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, είναι το παρακάτω:
«…. την υπερηφάνεια των Ορθοδόξων πιστών … επλήγωσε μια άστοχη….ενέργεια του Πατριάρχου μας. Επισκέφθηκε την Εβραϊκή Συναγωγή East Park της Ν. Υόρκης, όπου έτυχε επισήμου υποδοχής…Δεν γνωρίζουμε την σκοπιμότητα της επισκέψεως αυτής…ΔΕΝ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ, ότι μπορεί να έχει κάποιο καλό αποτέλεσμα. Διότι “ο λύκος τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει”….Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι του να επισκέπτεται ο Κορυφαίος Πατριάρχης των Ορθοδόξων το ναό των Εβραίων (η Συναγωγή είναι ο εβραϊκός τόπος λατρείας του Θεού) το θέμα παίρνει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Φαντασθήτε το αντίθετο για να κατανοήσετε το πρόβλημα. Θα μπορούσε άραγε ο Αρχισυνάγωγος των Εβραίων των Αθηνών να επισκεφθεί τον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και να τύχει μεγάλης υποδοχής και μάλιστα σε ώρα χριστιανικής λατρείας….Το βήμα αυτό ήταν πολύ-πολύ τολμηρό εκ μέρους του Πατριάρχου μας μια και μόνον ζημία θα επιφέρει στην Ορθοδοξία μας….Το ερώτημα, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι με ποια ιδιότητα ο Πατριάρχης μας επισκέφθηκε την Εβραϊκή Συναγωγή; Ως προσκυνητής; Ως ικέτης; Με διατεταγμένη αποστολή;»

3ον) ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ=ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΟΤΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ!

3 α’ . Ο Πατριάρχης μας τελεί την θείαν λειτουργίαν με την συμμετοχήν ως ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΩΝ του Πάπα των Ρωμαιοκαθολικών και πολλών εισέτι Κληρικών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας! Πρόκειται διά την «Πατριαρχικήν και Συνοδικήν θείαν λειτουργίαν της Θρονικής εορτής του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις το ιερόν Ναόν του Αγ. Γεωργίου Κωνσταντινουπόλεως».

3 β’ . Ο Πατριάρχης μας και ο Πάπας, ευρισκόμενοι στα Ιεροσόλυμα, υπέγραψαν …..«Κοινή Διακήρυξη» !!!!

3 γ’ . Και μία εισέτι απόδειξις! Ο Πατριάρχης μας και ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος Franz Άρχιεπίσκοπος του Salzburg …… υπέγραψαν μια ακόμη …..«Κοινή Διακήρυξη» !!!! Ιδού τι συνυπέγραψαν:
«Μέσα εις ατμόσφαιραν αδελφικής αγάπης και αμοιβαίας εκτιμήσεως συνηντήθημεν σήμερον με τον αδελφόν Franz, Αρχιεπίσκοπον του Salzburg, εις την έδραν αυτού και παρόντων και των εκατέρωθεν συνοδών μας, συνωμιλήσαμεν διά θέματα που αφορούν εις τας αδελφάς Εκκλησίας μας και την μαρτυρίαν των εν τω κόσμω και ηυχήθημεν να μη βραδύνη επί πολύ ακόμη να ανατείλη η μεγάλη και επιφανής ημέρα της των πάντων ενώσεως. Ο αδελφός Πάπας Φραγκίσκος και η ημετέρα Μετριότης εργαζόμεθα και εντόνως προσευχόμεθα δια την ταχείαν έλευσιν αυτής της ημέρας Κυρίου. + Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
Και οι άλλες υπογραφές

Αγαπητοί μου Αδελφοί, Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί,
Η Εκκλησία μας κατά την διάρκειαν της θείας λειτουργίας ολίγον προ της απαγγελίας του «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα….» εφιστά την προσοχήν μας, καθώς ο τελετουργός κληρικός εκφωνεί τα γνωστά εκείνα λόγια: «Τας θύρας, τας θύρας εν σοφία πρόσχωμεν»! Δηλαδή μας εφιστά την προσοχήν, ώστε να μη εισέλθουν άπιστοι και ετερόθρησκοι στο Ναό, καθώς θα απαγγέλλουμε την Ομολογίαν της Πίστεώς μας. Με άλλα λόγια μας προσκαλεί να προσέχουμε, διά να μη αλλοιωθεί το περιεχόμενον της αμωμήτου ημών Πίστεως! Η Ορθοδοξία μας τηρεί την ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΟΘΕΥΤΗ! Οι Ρωμαιοκαθολικοί (δηλ. οι Καθολικοί), οι Αγγλικανοί και οι Προτεστάντες, αντιθέτως, αλλοίωσαν την Ορθόδοξον Διδασκαλίαν! Γι’ αυτό άλλωστε και η Εκκλησίας μας ονομάζεται ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, δηλ. περιέχει και διαφυλάττει την ΟΡΘΗΝ ΔΟΞΑΝ, ΤΗΝ ΟΡΘΗΝ, και όχι την αλλοιωμένην, ΔΙΔΑΧΗΝ, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού!
Εμείς, λοιπόν, τα τέκνα της Εκκλησίας οφείλουμε να παραδώσουμε ΑΝΟΘΕΥΤΟΝ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ εις τα παιδιά μας κ.ού.κ.

Ώστε, λοιπόν, Αδελφοί,
πρόσχωμεν!
«Τας θύρας, τας θύρας»!
Η αγία Ορθοδοξία μας
κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι!

Μετά πατρικών ευχών

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, τη 8η Νοεμβρίου 2022

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

1 Σχόλιο

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1
Κυρία Λυδία Ευδοξιαδη

Ο μπαμπάς έχει πάντα δίκιο στα θεολογικά και από τον τάφο του. Πάντα έλεγε καλύτερα να πεινάσουμε παρά να προδωσουμε τον Ιησού Χριστό, διότι η πλάνη της αίρεσης παιδί μου είναι δαιμόνιο ξυράφι. Το ψέμα της βγήκε από τον παράδεισο, όχι ως απλό χοντρο ψέμα, αλλά ως μισό ψέμα και μισή αλήθεια, τα οποία είναι τα δυσκολότερα στην αντίληψη και διάκριση του μέσου Χριστιανού.

Ο κατάλογος των παλαιών και σύγχρονων εγκλημάτων του παπισμού είναι μακρύς και καθόλου μακάριος. Είναι σκληρό να το πει κανείς, μα, αν αφαιρεθεί το θρησκευτικό προσωπείο του Βατικανού, αποκαλύπτεται μια αδίστακτη οργάνωση. Εγώ το είδα με τα μάτια μου. Τελεσα δικηγόρος ανθρωπινων δικαιωμάτων όσο ο Θεός επέτρεψε και τους αντιμετώπισα δέκα επτά ολόκληρα χρόνια ολομόναχη στην Υπάτη Αρμοστεία του Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στις πιο επικίνδυνες αποστολές και στους χειρότερους πολέμους. Ούτως ή άλλως ο μπαμπάς μου είχε δώσει μεγάλη ευχή: Να σε φοβούνται μέχρι και οι Ιουδαίοι παιδί μου.

Ο ρωμαϊκός καθολικισμός είναι μια πίστη απολύτως μη χρηστιανικη παρόλο που χριστιανιζει. Και έλεγε ο μπαμπάς πως οτιδήποτε -ιζει, άρα και βρωμιζει. Η Ρώμη, δηλαδή όπως είναι γραμμένο στην Αποκάλυψη, η πόρνη καθισμένη στους επτά λόφους, ανακήρυξε έναν Χριστό από το φτωχό της το μυαλό, που υπέκυψε στον τρίτο πειρασμό του σατανά.

Διακηρυξε σ' όλον τον κόσμο πως ο Χριστός δεν μπορεί να βασιλέψει χωρίς την επίγεια βασιλεία, δηλαδή την πόρνη Ρώμη.

Ελέησον.

Ο πάπας άρπαξε γη, κάθισε σε γήινο θρόνο και πήρε το ξίφος στα χέρια του. Από τότε προσπαθεί να μας πείσει ότι και εμείς και ο Ιησούς Χριστός του έχουμε και υποχρέωση να τον προσκυνάμε ως αυτού Θεότης. Και για να πετύχει τους σκοπούς του και αυτός και το αξίωμα του, δημιουργουν κλίμα ακολασίας, δηλαδή μίξεις άνευ διακρίσεως για να γίνονται αποδεκτοί. Αυτό το φαινόμενο το εκφράζει άριστα η αγγλική λέξη promiscuity και η γαλλική promiscuité όπως και η αραβική الاختلاط και η εβραϊκή הִזדַוְגוּת עִם רַבִּים .

Το χρήμα το οποίο διέθεσαν και και διαθέτουν ακόμα οι εχθροί του Χριστού είναι πάντα πολύ και αρχής γενομένης από τα τριάντα αργύρια αξίας αθώου αίματος. Το χρήμα είναι λοιπόν αυτό που εξαγοράζει συνειδήσεις και είναι ανακοινωμενο όργανο εκκλησιαστικών τους εγκλημάτων, γραπτώς και επισήμως στο Βατικανό II. Τέτοιου είδους χρήμα και έτσι μελετημένο είναι αυτό που κλείνει μάτια σοφών και διαστρεφει γνώμες συνετων όπως διαβάζουμε στην πεντατευχο.

Περί θρησκευτικων δαπανων, την στιγμή που η θυσία του Ισαάκ διακόπτεται, ο αρχιερέας στον ναό του Σολομώντος θυσιάζει ένα απλό αρνί ενώ την ίδια ώρα στην ίδια πόλη για εμάς θυσιάζεται ο Αμνός του Θεού, ένα παλικάρι 33 ετών και αυτό δεν κρύβεται. Ποια λοιπόν είναι η μεγαλύτερη θυσία, η καμία του Μωαμεθανισμου, η δήθεν του Ιουδαϊσμού ήε η ζωντανή του Χριστιανισμού;

Επειδή λοιπόν κάθε γλώσσα έχει σκοπό και κώδικα, στην δημοτική γλώσσα ο πάπας ονομάζεται λεξικά περιπτωσαρα λόγω της πτώσης του, στη δε καλογερικη και βιβλική ο βλάσφημος, του βλασφημου, πάλι λόγω της διπλής πτώσης τους. Στην δε πολυαγαπημένη μου σοφρωνικη αγιοταφιτικη Haute Couture Coufour. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

Tα βαρέα ένσημα του κυρίου πάπα τάδε, θα του τα κολλήσουν βεβαίως άλλοι, υπεύθυνοι και για τον στολισμό του, διότι δεν έχει δεί τι είναι οι Έλληνες Δεσποταδες όταν αγριευουν, κυρίως στο στυλ του πολυαγαπημένου μου μακαρίτη Πατήρ και Θείου Δημητρίου Ευβοιας και Πρεσβυτέρας γνωστοί ως ζεύγος Παππατσακαλων, αλλά και τον ανεπανάληπτο Πατριάρχη Ειρηναίο που μου ερμήνευε πως να σκουπίζω τέλεια, ειρηνικά, ανεπαισχυντα και ασκανδαλιστα, και να παρατηρώ τα πάντα απαρατήρητη, ως θεολογική άσκηση τα καλοκαίρια στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Είναι θωρακισμένο γεγονός πως από την αρχή ο ρωμαϊκός καθολικισμός δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, μονάχα που στο ξίφος πρόσθεσαν και το συνεχές ψεύδος, τις τράπεζες ξεπλύματος μαύρου χρήματος, την απορρεουσα τοκογλυφία, τη ραδιουργία και την ραδιενέργεια, την απάτη, τον φανατισμό, την δήθεν πρόληψη, το αδυσώπητο έγκλημα και τα λεγόμενα "κτήρια των εκκλησιών" τους.

Ποιος μπορεί να προφέρει τέτοιο βδελυγμα, τέτοια χοντρή βλασφημία κατά του σώματος του Ιησού Χριστού; Εγώ δεν μοιάζω με κτήριο είμαι κατεικονα και καθομοιωσην του πλάστη μου και τίποτα δεν θα καταφέρει να με υποβιβάσει σε αντικείμενο και μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού η οποία πάντα μας καταδιώκει. Για τον Θεό είμαστε θέμα.

Παίξανε με τα πιο άγια, τα πιο δίκαια, τα πιο αγνά, τα πιο παρθένα και φλογερά συναισθήματα και τις ανθρώπινες ανασφάλειες του λαού. Όλα, όλα τα προδωσανε, για να κερδίσουν την ανάξια γήινη εξουσία και τις περιουσίες μας όπως και αυτές που έχτισαν οι προσκυνητές συγγενείς μας και τώρα θέλουν και κυνηγούν και τις εικόνες μας. Θα τις κρύψουμε και θα τις προστατεψουμε σπίτι μας. Δια του νόμου δικαιώματα έχουν και οι νεκροί.

Για να καταργήσουν την θρέψη και την αξία του άρτου, ο οποίος στηρίζει καρδία ανθρώπου, έστησαν και το κίνημα άνευ γλουτένης και σύντομα θα επιτεθούν και στον ένζυμο οίνο, όπως επιτέθηκαν με μύκητες και σκοτώνουν τις δικές τους ελιές στην Ιταλία για να καταργηθεί το ευλογημένο έλαιο που δίνει την χαρά στο πρόσωπο του ανθρώπου. Εμείς όμως έχουμε τον Μέγα Πολυελεο και το Πολυέλαιο της Κυρίας Λυδίας που θεραπεύει και τους επιθετικοτερους καρκίνους και χρόνιες νόσους. Και αν χρειαστεί θα μας κοινωνεί Άγγελος Κυρίου και ο ίδιος ο Κύριος. Εμείς θα ζήσουμε και μόνο από το όνομα του Ιησού Χριστού.

Δεν είναι λοιπόν όλα αυτά που υποφέρουμε διδασκαλία και σχήματα και τρόποι και εγκλήματα του Αντιχρίστου; Πρέπει δηλαδή να σας τα πει η Κυρία Λυδία Ευδοξιαδη, μια απλή Χριστιανή μαμά;

Εμείς που κατέχουμε έστω και λίγα ελληνικά, όχι τόσο τέλεια σαν του μπαμπά, ας μην λησμονουμε έστω και λίγες από τις αγαπημένες του περικοπές και οδηγίες:

«Άρα ουν, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι' επιστολής ημών...» (Απόστολος Παύλος, Β' Θεσσαλονικείς κεφ. β')

(17) ...Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῳ ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες...».

(Η Ιστορική Εγκύκλιος του 1848 των Πατριαρχών της Ανατολής, κατά του Παπισμού).

Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν τω Άδη, ουδέ θέλεις αφησειν τον Οσιον σου να ιδη διαφθοράν (Δαυίδ Ψαλμός 16, 10).

Τα δικαιώματα μας, τα προνόμια μας και οι ευθύνες μας, όσο και να μην το πιστεύετε είναι αποφασισμένα και γραμμένα από τους ίδιους τους ουρανούς στο Πάτερ Ημών, το οποίο εστί και Μέγας Εξορκισμός σε σειρά μυσταγωγιων:

1. Το όνομα Πάτερ
2. Η Θεία Συγγένεια
3. Τα εκ της Συγγενείας Προνόμια
4. Η προς Αλλήλους Συγγένεια μας
5. Η Θέσις του Πατρός
6. Ο Αγιασμός του Ονόματος του Θεού
7. Η επικρατησις της Βασιλείας του Θεού
8. Η εκτέλεσις του Θελήματος του Θεού
9. Το Θέλημα του Θεού ως σκοπός της ζωής
10. Ο Άρτος Ημών
11. Ο Επιούσιος Άρτος
12. Η Αφεσις των Αμαρτιών
13. Ο Απαραίτητος Όρος της Αφεσεως
14. Η Προφυλαξης εκ των Πειρασμών
15. Η Λύτρωσης εκ του Πονηρού
16. Η Επισφράγιση της Προσευχής με την ίδια λέξη που ονομάζει τον εαυτό του ο Κύριος στην Αποκάλυψη Γ' 14 το μεγάλο Αμήν.

Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω και σας προσφέρω αυτά τα λίγα και απλά ως ηθικό μνημόσυνο στον μπαμπά μου που άλλαξε την ζωή τόσων χιλιάδων ανθρώπων και συνεχίζει με τις ποιότητες που μεταδίδει.